Studijska poseta

Sa studentima prava iz Beograda i Niša bili smo ove nedelje u poseti antikorupcijskim telima i medijima. Razgovarali smo sa Miroslavom Milićevićem iz Saveta za borbu protiv korupcije, predstavnicima Sektora za prevenciju, Sektora za kontrolu imovine i prihoda funkcionera i postupanje po predstavkama, kao i Sektora za rešavanje o sukobu interesa Agencije za borbu protiv korupcije. Takođe, sa novinarkom KRIK – Mreža za istraživanje kriminala i korupcije Jelenom Radivojević studenti su razmenili iskustva sa suđenja sa elementima korupcije i organizovanog kriminala. Studenti su bili angažovani na praćenju suđenja za borbu protiv korupcije u okviru projekta “Osnaživanje pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju” koji je podržan od strane Osce Mission to Serbia#antikorupcija

Izveštaj sa suđenja “Gradski centar za socijalni rad – Novi Beograd” – 13. septembar 2018.

Br. Predmeta: K-165/15
Nadležan sud: Viši sud u Beogradu
Podnosilac predmata: Više javno tužilaštvo u Beogradu
Predsednik veća: Jovanović Violeta
Krivično delo: Zloupotreba službenog položaja
Faza postupka: Glavni pretres

Okrivljeni: Gordana Radaković, Nadežda Sibinović Majstorović, Miroslav Jovanović, Trojana Radosavljević, Nada Graovac, Milina Janković, Mirjana Livada, Lidija Stojnić, Snježana Jović

Dana 13. septembra 2018. godine sa početkom od 09:30h održan je glavni pretres u Višem sudu u Beogradu u predmetu K-165/15.

Nakon utvrđivanja prisustva svih strana u postupku, sud je doneo rešenje o spajanju postupka sa prethodno razdvojenim K-165/15 i K-387/18 od 10. jula 2018. godine, tako da se vodi kao jedinstven postupak. Takođe, doneto je rešenje o održavanju glavnog pretresa pošto su ispunjene sve procesne pretpostavke. Glavni pretres je javan.

Javni tužilac, branioci i okrivljeni su potvrdili ranije iznesen stav o optužbi i predlozima za izvođenje dokaza. Jedan od branilaca predložio je neposredno saslušanje veštaka, izvođenje materijalnih dokaza koje je predložila odbrana, kao i neposredno saslušanje I.N. Drugi branilac predložio je sudu da se oglasi stvarno nenadležnim i da se postupak razdvoji u odnosu na njegovog branjenika. Sud je doneo rešenje da se odbija predlog branioca da se razdvoji postupak i da se oglasi stvarno nenadležnim.

Okrivljena Gordana Radaković koja ostaje pri ranije iznetoj odbrani ispravlja branioca tvrdnjom da za oba stana postoji odluka Vrhovnog kasacionog suda i da je ona plaćala stan na rate po odluci suda, čime je platila ekonomsku cenu. Jedna odluka Vrhovnog kasacionog suda je dostavljena, te je neophodno dostaviti drugu odluku sudu.

Optužena Nadežda Sibinović Majstorović kratko je dodala da je praksa ostala nepromenjena do sada i dok je ovaj postupak u toku. Štite se interesi štićenika i interesi države. Istaknuto je da je u odnosu na raniji period izmenjeno zakonsko rešenje po kojem sada supervizor pismeno mora da napiše da je zadužen za neki predmet, a ne samo da usmeno saopštava da mora neka radnja da se preduzme.

Optuženi Miroslav Jovanović obrazlažio je zašto je sestrić štićenice I.B. razrešen starateljstva, a potom govorio o obaveznom podnošenju izveštaja, koje su obaveze staratelja i na koji način se štite interesi. Takođe, on navodi vremenske odrednice događaja koji se spominju u optužnici i praznine koje se tu javljaju. Po njegovim rečima, ceo postupak dodeljivanja starateljstva nije samo njihova odluka već i rukovodioca. Rešenje rukovodioca proizvodi pravno dejstvo, a ne njihova odluka. Govori o stanu, njegovom lošem stanju nakon požara, osposobljavanju za upotrebu, otkupu. Objašnio je zašto je baš Radaković Gordana postavljena za neposrednog staratelja, pošto je ona uspostavila kontakt poverenja sa štićenicom. Stavlja im se na teret da štićenicu nisu materijalno obezbedili, pa Jovanović napominje da to i ne stoji u zakonu već su dužni da štitite imovinski interes. A u optužnici se preskače deo o otkupu stana. Radaković Gordana je uputila zahtev Centru da otkupi stan u ime štićenice. Navela je da hoće svojim ličnim sredstvima da otkupi stan u njeno ime. Što se ne dešava često. Štićenica nije u potpunosti pokrivala troškove smeštaja, ugovorom se davalac izdržavanja obavezao da ima tu obavezu. Radaković Gordana, iako je postala vlasnik, plaćala je stan u ratama. Po njegovim rečima, ukoliko neka rata ne bi bila plaćena moglo bi se uspostaviti ranije postojano vlasništvo. Nakon završetka izlaganja Jovanoviću su postavljana pitanja od strane branioca, javnog tužioca i suda.

Doneto je rešenje da se glavni pretres odlaže za 15. novembar 2018. godine od 10h i za 13. decembar 2018. godine od 10h.

Monitoring izvršila:
Tamara Miljuš

„Спортски центар Чаир“ 29. јул 2018.

Суд: Виши суд у Нишу
Број предмета: К-55/16
Датум: 29.06.2018.
Председница већа: Милица Грујић
Тужилац:  ВЈТ у Нишу

Окривљени:
Игњатовић Братислав
Радојевић Дејан
Павлиц Зоран

Дана 29.06.2018. у предмету К-55/16, по оптужници од стране ВЈТ у Нишу, одложен је главни претрес у предмети у коме се окривљенима Игњатовић Братиславу и Радојевић Дејану ставља на терет извршење  кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. ст. у вези чл.1 у саизвршилаштву, у вези члана 33 КЗ, а окривљеном Павлиц Зорану ставља на терет извршење кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. ст.3 у вези ст. 1 КЗ.

Наиме, ВЈТ у Нишу је суду доставио поднесак у вези са одлагањем главног претреса, тако да је суд, констатујући да нису испуњене процесне претпоставке (одсуство тужиоца) донео решење о одлагању главног претреса за дан 29.08.2018. у 10.00h у судници 88. Суд такође констатује да је потребно том приликом потребно позвати заменика ВЈТ у Нишу, као и вештака.

Мониторинг извршио: Петковић Никола

Извештај са суђења „К-123/15“ 24. јул 2018.

Суд: Виши суд у Нишу
Број предмета: К-123/15
Датум: 24.07.2018.
Председница већа: Александар Теодосић
Тужилац: ВЈТ у Нишу
Окривљени: Младеновић Радиша

Дана 24.07.2018. у предмету К-123/15, а по оптужници ВЈТ у Нишу, одржан је главни претрес у коме се окривљеном Младеновић Радиши ставља на терет извршење кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227. ст.3 у вези ст.1 КЗ.

Наиме, према оптужници ВЈТ, окривљени Младеновић Радиша је у периоду од децембра месеца 2009. године до априла месеца 2010. године, као одговорно лице коме је фактички поверено обављање послова заступника предузећа “Импекс трговина” ДОО Ниш и по пуномоћју свога сина директора тог предузећа, искористио и прекорачио границе својих овлашћења, тако што је поступао без дозволе Управе за привреду, одрживи развој и заштите животне средине и супротно обавезама из закључених уговора о чувању и привременом ускладиштењу робних резерви града Ниша – отуђио намирнице из поменутих резерви (јестиво уље, кристал шећер и кухињска со) и на тај начин прибавио себи противправну имовинску користу укупном износу од 12.873.131,48 милиона динара, чиме је уједно оштетио градски буџет у наведеном износу.

ВЈТ у Нишу је суду доставио поднесак у вези са одлагањем главног претреса, тако да је веће, констатујући да нису испуњене процесне претпоставке (одсуство тужиоца) донео решење о одлагању главног претреса за дан 20.09.2018. у 09.00h у судници 88 и наложило да се о томе обавести ВЈТ.

Мониторинг извршили:
Петковић Никола
Катарина Момировић
Јанко Петровић
Даниела Стевановић
Миљана Митов

Izveštaj sa suđenja “Gradski centar za socijalni rad – Novi Beograd” – 10. jul 2018.

Br. predmeta: K-165/15
Nadležan sud: Viši sud u Beogradu
Podnosilac predmeta:  Više javno tužilaštvo u Beogradu
Predsednik veća: Violeta Jovanović
Krivično delo: Zloupotreba službenog položaja
Faza postupka: Glavni pretres

Okrivljeni: Gordana Radaković, Nadežda Sibinović Majstorović, Miroslava Jovanović, Trojana Radosavljević, Nada Graovan, Milina Janković, Mirjana Livada, Lidija Stojnić, Snježana Jović

Dana 10. jula 2018. godine održan je glavni pretres sa početkom u 09:30h u Višem sudu u Beogradu. Nakon što je utvrđeno da okrivljena Gordana Radaković nije prisutna, njen branilac je istakao da je dostavljen lekarski izveštaj. Okrivljena Trojana Radosavljević takođe nije prisutna, pri čemu nije dostavljena dokumentacija. Predsednica veća navela je da okrivljena nije prisustvovala ni na prošlom ročištu, te da je bilo neophodno dostavljanje dokumenacije bar do današnjeg glavnog pretresa.  Branilac okrivljene uložio je prigovor na vođenje glavnog pretresa od strane suda. Sud je donep rešenje da se postupak u odnosu na okrivljenu Radosavljević

Predmeti K-165/15 i K-387/18 su razdvajeni i glavni pretres se odlaže u odnosu na okrivljene Gordana Radaković, Trojana Radosavljević i Milina Janković za 13. septembar 2018. godine sa početkom u 09:30h u sudnici 13.

Sud je potom doneo rešenje da se glavni pretres održi.

Nakon što je utvrđeno da su lični podaci okrivljenih neizmenjeni, okrivljena Nadežda Majstorović je dala iskaz, potom su branilac, zamenik javnog tužioca i sudija postavljali pitanja na koja je okrivljena M.N. odgovarala. Ona je izjavila da želi da se izjasni, da razume optužnicu i da smatra da nije kriva. Posebno joj teško pada optužba da je ugrozila imovinu i ličnost štićenika i oštetila srodnike, jer ti isti srodnici se nisu odazvali Centru niti su hteli da preuzmu bilo kakvu obavezu.

Na dalje kroz postavljena joj pitanja ona govori da je od strane Centra raspoređivana na predmete i da nije bilo nikakvog podstrekivanja od strane drugih lica na izvršenje krivičnog dela. Tokom obavljanja dužnosti socijalnog radnika vodila se zakonima, podzakonskim aktima i pravilnicima, posebno Pravilnikom o organizaciji i Zakonom o bračnim i porodičnim odnosima. Napominjući da se ona brine o zaštiti ličnosti, a kolega pravnik o pravnim pitanjma. Na pitanje zamenika javnog tužioca zašto je razrešen dužnosti staratelj M.I. , okrivljena odgovara da ona kada je preuzela predmet on je bio razrešen. Iz spisa je pročitala da se nije starao o štićenici.

U pogledu pravne prirode ugovora o izdržavanju okrivljena tvrdi da je poznaje.. Na dodatno pitanje zamenika javnog tužioca šta dobija davalac izdržavanja u tom odnosu okrivljena odgovara da dobija nepokretnost i obaveze. Pre nego što je zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju nije bilo komunikacije sa srodnicima i da to nije praksa. Kao što nemaju obavezu da kontaktiraju sa nesavesnim srodnicima. Oni dobijaju informacije od Doma za stara i duševno obolela lica.

 Na pitanje kako došlo do ideje da se zaključi ugovor o doživotnom izdrzavanju sa okrivljenom Gordana Radakovićokrivljena Majstorović odgovara da je Radaković poznavala predmet te kada je štićenica zapalila stan ona odlazi u dom, pa je odlučila da zaključuje ugovor o zakupu sa Centrom za socijalni rad i tu zivi i danas. Posto se starala G.R. o štićeniku, a Centar za socijalni rad to pratio, ona je podnela zahtev i Centar joj je odgovorio.

Na pitanje zamenika tužioca iz tačke 2 optužnice kako je I.N zakljucio ugovor o zakupu pa o doživotnom izdržavanju okrivljena odgovara da je stan u vlasništvu vojne direkcije, I da su kontaktirali prvo njih i pošto oni nisu hteli zaključili su sa I.N.

I.N nije placao zakupninu jer je plaćao samo info-stan. Na pitanje zamenika tužioca kolika je zakupnina okrivljena odgovara da je pošto je stan ruiniran oslobođen zakupnine, ali mora da donese račune o ulaganju i račune od info-stana. Na pitanje da li su ova dva ugovora uvećala imovinu štićenika okrivljena odgovara da pre toga nije imala ništa, a otkupom je postala vlasnik stana.

Na pitanje predsednika veća da li je okrivljenoj bilo čudno da se sa dolaskom I.N sve se vrti oko stana, okrivljena odgovara da je to potpuno logično. Okrivljena dodaje da su posle 2002. “preko noći” uveli Pravilnik o visini zakupa stana.

Na pitanje da li je aktom ili zakonom zabranjeno da se zaključi ugovor o zakupu ili o doživotnom izdržzanju sa nekim ko radi u Centru za socijalni rad okrivljena odgovara da nije i da je sve obuhvaćeno Zakonom o starateljstvu. Na pitanje ko proverava njihov rad u centru okrivljena odgovara da oni sami proveravaju, tako što donesu zaključak koji se odobrava od strane  pravnika i dostavlja se direktoru koji može da prihvati i odbaci.

Na pitanje kako su u ovom slučaju doneli zaključak  pošto se se imovina uvećala, okrivljena odgovara da se nije uvećala već da se oštetila, jer je bilo dugova od strane bespravno useljenih lica.  Sve troskove je platio I.N.

Predsednica veća donela je rešenje da se glavni pretres odlaže za gore naveden datum.

Monitoring izvršile:

Milica Ćuk
Marina Aleksic
Tamara Miljus

„EИ НИШ“  27. јун 2018.

Суд: Виши суд у Нишу
Број предмета: К-115/15
Датум: 27.06.2018.
Председница већа: Милица Грујић
Тужилац:  ВЈТ у Нишу

Окривљени:
Митић Војислав
Димитријевић Светлана
Нешић Симона
Лазетић Славољуб

Дана 27.06.2018. у предмету К-312/11 (К-115/15), а по оптужници  ВЈТ у Нишу, одржан је главни претрес у коме се окривљеном Митић Војиславу ставља на терет извршење продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. ст.4 у вези ст.3 и 1 КЗ,  у вези члана 61 КЗ, окривљеној Димитријевић Светлани ставља на терет извршење продуженог кривичног дела несавестан рад у служби из члана 361. ст.2 у вези ст. 1 КЗ, у вези са чланом 61 КЗ, окривљеној Нешић Симони ставља на терет извршење кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. ст.4 у вези ст.3 и 1 КЗ, у подстрекавању у вези чл.34 КЗ и окривљеном Лазетић Славољубу ставља на терет извршење кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. ст.4 у вези ст.3 и 1 КЗ, у подстрекавању у вези чл.34 КЗ.

Председница већа је након утврђивања испуњености процесних претпоставки обавестила странке да је ВЈТ у Нишу одустало од оптужбе. Због одсутности оштећеног – холдинг компаније ЕИ, суд налаже да се иста, а у вези са чланом 52 ЗКП,  обавести у року од 8 дана о одустанку ВЈТ у Нишу од оптужбе и да се том приликом укаже на могућност преузимања кривичног гоњења.

Суд доноси решење о одлагању главног претреса за дан 26.07.2018. у 08.30h, које ће бити одржано у судници 90. Суд је такође затражио од Агенције за привредне регистре да му се достави хитно обавештење о статусу холдинг компаније ЕИ, односно да ли се налази у стечају.

Мониторинг извршио: Петковић Никола

Izveštaj sa suđenja „Primanje mita od strane policajaca“, 26. jun 2018.

Br. predmeta: K- 67/16
Nadležan sud: Viši sud u Beogradu
Podnosilac predmeta: Više javno tužilaštvo u Beogradu
Sudija:
Okrivljeni: Dragan Mitrović, Dragan Lakić i Miloš Šimšić
Krivična dela: Primanje mita, Davanje mita, Zloupotreba službenog položaja, Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružija i eksplozivnih naprava

Glavni pretres u predmetu  K- 67/16 trebalo je da se održi 26. juna 2018. godine, u 10:00 časova u Višem sudu u Beogradu, međutim budući da procesne pretpostavke nisu ispunjene jer okrivljeni Dragan Mitrović nije pristupio pretresu. Priloženo je lekarsko uverenje od strane branioca.

Sudija je konstatovao da je od okrivljenih jedino prisutan Miloš Šimišić, uz napomenu da je Dragan Lakić u međuvremenu potpisao sporazum o priznanju, te da se zbog odsustva okrivljenog Dragana Mitrovića glavni pretres odlaže.

Sud je doneo rešenje da se glavni pretres ne održi, a za novi termin je odredio 24. Oktobar 2018. godine sa početkom u 10:00 časova.

Monitoring izvršile:

Katarina Stamatović
Kristina Varničić
Milica Ćetković