Алтернативни извештаји организација цивилног друштва о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и пратећег Акционог плана

316289_160901550665642_847680224_n

Извештај Агенције за борбу против корупције за 2014. годину – о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године и пратећег Акционог плана – биће први извештај у који ће бити уграђени закључци и препоруке из алтернативних извештаја, чији су аутори организације цивилног друштва.

Циљ алтернативних извештаја је да потпомогну верификацију података и закључака из извештаја које о испуњености мера из Акционог плана дају одговорни субјекти. Ови извештаји биће употребљени за уједначавање квалитета надзора и извештавања о свим деловима Стратегије и Акционог плана, али и као компонента која надзор над испуњењем обавеза одговорних субјеката допуњује перспективом цивилног друштва.

Агенција очекује да ће процес алтернативног извештавања унапредити квалитет надзора над спровођењем стратешких докумената у области борбе против корупције који врши Агенција, као и капацитете цивилног друштва за вршење надзора над радом и испуњавањем обавеза јавног сектора у области борбе против корупције.

Подсећања ради, Агенција је током 2014. године покренула пилот програм алтернативног извештавања о спровођењу Стратегије и Акционог плана. На конкурсу за доделу средстава организацијама цивилног друштва одабране су три организације – Транспарентност Србија, Београдски центар за безбедносну политику у сарадњи са Удружењем тужилаца Србије и Београдски центар за људска права. Алтернативни извештаји ових организација, који су завршени средином јануара 2015, израђени су у складу са јединственом методологијом коју је Агенција развила у сарадњи са овим организацијама.

За 2015. годину планиран је следећи круг овог пилот програма.

Алтернативни извештај – Транспарентност Србија

Алтернативни извештај – Београдски центар за људска права

Алтернативни извештај – Београдски центар за безбедносну политику, Удружење тужилаца Србије

Izvor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>