Извештај са суђења „К-123/15“ 24. јул 2018.

Суд: Виши суд у Нишу
Број предмета: К-123/15
Датум: 24.07.2018.
Председница већа: Александар Теодосић
Тужилац: ВЈТ у Нишу
Окривљени: Младеновић Радиша

Дана 24.07.2018. у предмету К-123/15, а по оптужници ВЈТ у Нишу, одржан је главни претрес у коме се окривљеном Младеновић Радиши ставља на терет извршење кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227. ст.3 у вези ст.1 КЗ.

Наиме, према оптужници ВЈТ, окривљени Младеновић Радиша је у периоду од децембра месеца 2009. године до априла месеца 2010. године, као одговорно лице коме је фактички поверено обављање послова заступника предузећа “Импекс трговина” ДОО Ниш и по пуномоћју свога сина директора тог предузећа, искористио и прекорачио границе својих овлашћења, тако што је поступао без дозволе Управе за привреду, одрживи развој и заштите животне средине и супротно обавезама из закључених уговора о чувању и привременом ускладиштењу робних резерви града Ниша – отуђио намирнице из поменутих резерви (јестиво уље, кристал шећер и кухињска со) и на тај начин прибавио себи противправну имовинску користу укупном износу од 12.873.131,48 милиона динара, чиме је уједно оштетио градски буџет у наведеном износу.

ВЈТ у Нишу је суду доставио поднесак у вези са одлагањем главног претреса, тако да је веће, констатујући да нису испуњене процесне претпоставке (одсуство тужиоца) донео решење о одлагању главног претреса за дан 20.09.2018. у 09.00h у судници 88 и наложило да се о томе обавести ВЈТ.

Мониторинг извршили:
Петковић Никола
Катарина Момировић
Јанко Петровић
Даниела Стевановић
Миљана Митов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.