Извештај са суђења „К-40/16“ – 31.октобар 2017. године

Извештај_K 40-16_31.10.2017_mf

 

 

 

 

 

 

 

Суд: Виши суд у Нишу

Председник већа: Милица Грујић

Заменик ВЈТ-а: Александра Шошевић

Кривично дело: Злоупотреба службеног положаја члан 359. став 1 у вези члана 61 КЗ

Број предмета: К-40/16

Датум:31. октобар 2017. године

 

Дана 31.10.2017. године у судници број 88 Вишег суда у Нишу, настављен је главни претрес у предмету против оптуженог М.В. због сумње да је извршио кривично дело Злоупотреба службеног положаја члан 359. став 1. Кривичног законика у продуженом трајању у вези са чланом 61.КЗ.

            Председник већа констатује да су испуњене процесне предпоставке да се данашње  рочиште одржи. Суд доноси решење да се главни претрес настави и да се на овом рочишту изведу писани докази које је предложио јавни тужилац, те се изводе молбе студената. Пуномоћник оптуженог ставља примедбе на овакво извођење доказа, и наводи да суд приликом извођења доказа треба да изводи доказе према броју нумерисаних страна у датом предмету, а не на начин како то ради, према броју, називу и датуму издавања решења које је приложено као доказ и које се изводи читањем. Пуномоћник оптуженог још наводи да му није јасно како суд може да изводи доказе на овај начин, и позива се на то да су судије у другим предметима изводиле доказе на начин на којем он инсистира.

            Пуномоћник оптуженог даље наводи да он нема примерке тих решења о којима је реч, и да је само једном приликом извршио увид у та решења, када је и забележио нумерисане стране у предмету и да је на основу броја нумерисаних страна забележио на које решење, молбу студената или одредбу решења ставља приговор.

            Судија није уважила приговор на извођење доказа од стране пуномоћника оптуженог упутивши га на то да ће доказе изводити онако како је то предложио тужилац, и да се докази изводе из предложеног материјала, да бранилац има могућност да се изјашњава о изведеном доказу, а да се докази разликују по броју, називу, датуму издавања и да се суд неће руководити према броју нумерисаних страна у предмету приликом извођења доказа већ према горе поменутим параметрима.

Председник судског већа предлаже браниоцу да се данашње рочиште одложи, бранилац врши увид у начин рада суда, тј. судија показује бројеве решења и молби које разликују дотично решење од осталих.

            Пуномоћник оптуженог се слаже да се данашње рочиште одложи, и додаје да одбрана нема никакву документацију, и да мора поново да изврши увид у доказни материјал који је тужилац предложио суду.

            Оптужени се противи да се одложи суђење. Суд предлаже да бранилац и оптужени изађу испред суднице због вршења кратких консултација. Суд доноси решење да се данашње рочиште главног претреса одлаже а наредно заказује за 06.12.2017.године судница број 90. у 9h, што је саопштено присутнима уместо позива.

 

Мониторинг спровели:

Невена Стаменковић
Јована Богдановић
Никола Живковић

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>