„КПЗ НИШ“ 20 јул 2017. године

K_14_16

Надлежни суд: Виши суд у Нишу

Кривично дело: Примање мита члан 367 КЗ

Броj предмета: К-14/16

Фаза поступка: Главни претрес – доказни поступак – саслушање сведока

Председник већа:  Александар Теодосић

Окривљени:  Стојановић Драган

Дана 20.07.2017. године у 12:00 часова, у судници 88 одржан је главни претрес у предмету К-14/16, којим се окривљеном ставља на терет извршење кривичног дела примање мита из члана 367 ст.1 КЗ. На главном претресу су саслушани следећи сведоци : М.С., Ј.Љ. и И.С. Сведоци М.С. и Ј.Љ. су изјавили да остају при исказу од 25.12.2015. године који су дали пред Вишим јавним тужилаштвом у Нишу.

Сведок М.С. је, на питање окривљеног, одговорио да у болесничкој соби није било никога сем њих тројице, а на питање ко им је био асистент, одговорио је да они у то време асистента нису имали. Сведок Ј.Љ. је на питање браниоца, каква је била процедура код посета и ко врши претрес, одговорио да са процедуром није нарочито упознат, а да командир који ради у болници лица води до собе за посете и предаје их другим командирима који врше претрес осуђеног лица, и да му није познато да ли се претресају командири.

На даља питања браниоца, Ј.Љ. је одговорио да када су у питању непокретни осуђеници у инвалидским колицима неко од осуђених лица им асистира, спусти их низ степенице, као и да он није асистирао оштећеном Д.В. На питање окривљеног, сведок је одговорио да да се телефонска говорница може користити од седам ујутру до пола десет увече, и да су ту говорницу користили њих тројица који су били у соби. На наредно питање окривљеног, сведок је саопштио да је сигуран да је чуо разговор између њега и Д.В. Сведок И.С, радник обезбеђења, кога је предложио окривљени С.Д., на питања судије одговорио је да приликом посета процедура изгледа тако да његове колеге командири који раде на пријемној капији врше преглед лица која долазе у посету. Уколико постоји сумња да ће та лица унети нешто, врши се детаљан претрес тих лица и то раде командири који раде на пријемној капији. Осуђено лице које има посету тада претреса надлежни командир, у овом случају С.Д. Претрес се у тим околностима врши само како би се утврдило да осуђено лице нешто не изнесе из завода, што се иначе ретко дешава. У конкретном случају, а имајући у виду да је Д.В био готово непокретан и у инвалидским колицима, са којима би тешко дошао у посебну просторију за претрес, јер колица нису могла проћи кроз врата, договор је био да детаљан претрес обави окривљени у кућици за посете. Осуђена лица се приликом враћања у павиљон детаљно претресају. Осуђено лице које се враћа након посете претреса командир који га води, што је начелно правило.

На питања браниоца сведок је одговорио да у павиљону раде три командира и не зна се унапред ко ће од њих да изводи осуђено лице. У конкретном случају је окривљени требало да изводи осуђено лице, осим у случају да има неку ванредну интервенцију.Тада би из неког павиљона послали командира који би осуђено лице одвео до капије. Обзиром да је Д.В. био непокретан, он је имао асистента који га је пратио до капије где се завршава затворени део КПЗ-а, а од капије 19 долази командир који га даље прати до собе. Командир који води осуђено лице у посету никад није сам, већ је ту још један командир, који закључава просторију, а командири немају контакт са посетиоцима, осим првог контакта. Сведок мисли да је осуђеним лицима која се налазе у болници телефонска говорница доступна целог дана, до повечерја, и нису дужни да подносе захтев за обављање телефонског разговора.

На питања окривљеног, сведок је одговорио да радници обезбеђења пролазе кроз два метал детектора на два различита места и остављају личне ствари како би прошли кроз скенер. Помоћник командира опипа радника обезбеђења који улази у затворени део, а после проласка кроз метал детектор, а одређују се и два или три радника који се насумично бирају, а који иду на детељан претрес. Овај претрес се врши приликом долажења на посао. Метал детектор има лампице на средини, које се пале зависно од зона у којима се налази нешто сумњиво. Након тога, помоћник врши проверу командира. Уколико се пали више лампица или метал детектор звони, командири се враћају и пролазе кроз метал детектор све док метал детектор не мирује. У соби за посете, док командир врши претрес осуђеног лица, требало је да буде и помоћник дежурног, а да ли је био сведок је казао да не зна и да није то видео.

На питање браниоца, сведок одговори да командири у затворени део могу да унесу храну и оловке, свој пешкир, али није дозвољено да унесу мобилни телефон. Начелно, могу унети новчаник, али су дужни да пријаве већу своту новца или девиза.

На питање заменика ВЈТ-а, сведок одговори да није дозвољено ни уношење штампе ни било каквих других штампаних публикација. Да он види свог колегу да уноси листу за кладионицу у затворени део у току дана, не би га пустио, али би га за ноћну смену пустио. Дозвољена је штампа осуђеним лицима у неограниченим количинама.

Након саслушања сведока, суд је донео решење да се данашњи главни претрес одложи, а наредни се заказује за 28.09.2017. године у 9:00 часова.

Мониторинг извршили :

Јована Костадиновић

Марија Митић

Игор Младеновић

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>