„Спортски центар Чаир“ 29. јул 2018.

Суд: Виши суд у Нишу
Број предмета: К-55/16
Датум: 29.06.2018.
Председница већа: Милица Грујић
Тужилац:  ВЈТ у Нишу

Окривљени:
Игњатовић Братислав
Радојевић Дејан
Павлиц Зоран

Дана 29.06.2018. у предмету К-55/16, по оптужници од стране ВЈТ у Нишу, одложен је главни претрес у предмети у коме се окривљенима Игњатовић Братиславу и Радојевић Дејану ставља на терет извршење  кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. ст. у вези чл.1 у саизвршилаштву, у вези члана 33 КЗ, а окривљеном Павлиц Зорану ставља на терет извршење кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. ст.3 у вези ст. 1 КЗ.

Наиме, ВЈТ у Нишу је суду доставио поднесак у вези са одлагањем главног претреса, тако да је суд, констатујући да нису испуњене процесне претпоставке (одсуство тужиоца) донео решење о одлагању главног претреса за дан 29.08.2018. у 10.00h у судници 88. Суд такође констатује да је потребно том приликом потребно позвати заменика ВЈТ у Нишу, као и вештака.

Мониторинг извршио: Петковић Никола

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.