Agencija povodom usvajanja nove Strategije za borbu protiv korupcije

korp1
Izvor: www.acas.rs
U petak 28. juna poslanici Narodne skupštine Republike Srbije započeli su raspravu o Predlogu Strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine.

Povodom usvajanja nove Strategije za borbu protiv korupcije, Agencija je dostavila Narodnoj skupštini mišljenje u kome se, između ostalog, naglašava da javni sektor u Srbiji nije dovoljno otporan na korupciju, da u svim resorima postoje tipični rizici na korupciju kao što su nepotrebne procedure, neomeđena diskreciona ovlašćenja, kao i manjak transparentnosti, kontrole i odgovornosti u radu organa javne vlasti. Agencija je predložila da se ovi rizici identifikuju, a potom otklone kroz primenu sektorskih antikorupcijskih planova.

Kako Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije nadzor nad sprovođenjem Strategije poverava Agenciji, a predlog nove Strategije predviđa da Savet za borbu protiv korupcije prati rezultate primene ovog dokumenta, Agencija je postavila pitanje šta se dešava ukoliko se zaključci Saveta i Agencije o sprovođenju Strategije međusobno razlikuju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>