Agencija povodom usvajanja nove Strategije za borbu protiv korupcije

Izvor: www.acas.rs
U petak 28. juna poslanici Narodne skupštine Republike Srbije započeli su raspravu o Predlogu Strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine.

Povodom usvajanja nove Strategije za borbu protiv korupcije, Agencija je dostavila Narodnoj skupštini mišljenje u kome se, između ostalog, naglašava da javni sektor u Srbiji nije dovoljno otporan na korupciju, da u svim resorima postoje tipični rizici na korupciju kao što su nepotrebne procedure, neomeđena diskreciona ovlašćenja, kao i manjak transparentnosti, kontrole i odgovornosti u radu organa javne vlasti. Agencija je predložila da se ovi rizici identifikuju, a potom otklone kroz primenu sektorskih antikorupcijskih planova.

Kako Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije nadzor nad sprovođenjem Strategije poverava Agenciji, a predlog nove Strategije predviđa da Savet za borbu protiv korupcije prati rezultate primene ovog dokumenta, Agencija je postavila pitanje šta se dešava ukoliko se zaključci Saveta i Agencije o sprovođenju Strategije međusobno razlikuju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.