„Beograd film“

 

 

 

 

 

 

Poslovni broj: KPo1 – 63/11

Sud: Viši sud u Beogradu Posebno odeljenje (za krivična dela organizovanog kriminala)

Sudsko veće: R. Vučinić, A. Trešnjev (predsednik veća), S. Petrović

Okrivljeni: Nikola Đivanović, Vuk Valčić, Miroslav Cenić, Vesna Talijan, Danijela Radošević, Jadranka Dokmanović, Saša Marčeta

Krivično delo: zloupotreba službenog položaja

Podnosilac optužnice: Tužilaštvo za organizovani kriminal

Branioci: Miroslav Đorđević, Vladimir Cvijan, Božo Prelević, Trifun Vlašković, Rade Mićunović, Milan Baranović

Oštećeni: Republičko javno pravobranilaštvo i manjinski akcionari „Beograd filma a.d.“

Datum podizanja optužnice: 3.2.2012.

Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv Nikole Đivanovića i njegovih saradnika, koji su mu, kako u optužnici stoji, vršeći krivično delo zloupotrebe službenog položaja, omogućili da ošteti preduzeće „Beograd film a.d.“ (nekad Društveno preduzeće za proizvodnju, distribuciju i prikazivanje filmova BEOGRAD FILM, osnovano 1946. godine) za oko pet miliona evra. Osnivajući nova, fiktivna privredna društva, Đivanović i saradnici su, navodno, nepokretnosti postojećih pet bioskopa uneli kao osnivački kapital u novostvorena pravna lica, ostvarivši tako protivpravnu imovinsku korist. Takođe su se bavili i nezakonitom prodajom, kao i zaključivanjem simulovanih pravnih poslova između novoosnovanih privrednih društava, ali i poslujući sa jednom kiparskom firmom, čiji je vlasnik optuženi Đivanović. Ova dela optuženi su vršili u periodu od 2007. do 2011. godine, kršeći Zakon o privrednim društvima (čl. 31-37, 158 i 313), kao i Statut privrednog društva „Beograd film a.d.“, ostvarivši tako radnju krivičnog dela iz člana 359. st.3. t.1. Krivičnog zakonika, pod pretpostavkom da su oštećeni državni budžet i manjinski akcionari ovog preduzeća koji raspolažu sa 30 posto akcija preduzeća.

Prema izveštajima referentnih medija, Đivanović je za 9,2 miliona evra kao fizičko lice, na šest rata, početkom 2007. godine kupio 70 odsto kapitala Beograd filma koji je raspolagao sa 14 bioskopa na atraktivnim lokacijama u Beogradu i studiom na Košutnjaku i najavio velika ulaganja u renoviranje od kojih bi neke od sala pretvorio u multipleks bioskope. Međutim, ubrzo je prodao pet bioskopa za 18 miliona evra, odnosno za dvostruko veću sumu od uloga. Prema svedočenjima bivših radnika, pred privatizaciju preduzeću nije bilo dozvoljeno da iznajmi bar deo objekata i tako popravi svoj prospekt, iako je bilo jasno da se u svim objektima, bez prethodnog renoviranja i obnavljanja opreme ne mogu prikazivati filmovi.

Godinu dana nakon privatizacije, Đivanović je navodno prodao Beograd film sopstvenoj firmi „Lajt blu trejding Bahamas“ sa Bahama, ponudio radnicima stimulativne otpremnine od 500 evra po godini staža, koje su prihvatili svi zaposleni, a Agenciji za privatizaciju isplatio preostalih pet rata u celosti i tako izašao iz sistema kontrole, zbog čega sada ne postoji zakonska mogućnost da se ta privatizacija poništi.

Ugovor o prodaji društvenog kapitala preduzeća Beograd film možete videti na:

http://www.priv.rs/upload/company/contract/503757.PDF

Glavni pretres u navedenom postupku počeo je 12.10.2012. godine pred većem Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu u postupku u kome Republičko javno pravobranilaštvo koje zastupa interese države.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.