Događaji

Studijska poseta

Slika za FB 1 Sa studentima prava iz Beograda i Niša bili smo ove nedelje u poseti antikorupcijskim telima i medijima. Razgovarali smo sa Miroslavom Milićevićem iz Saveta za borbu protiv korupcije, predstavnicima Sektora za prevenciju, Sektora za kontrolu imovine i prihoda funkcionera i postupanje po predstavkama, kao i Sektora za rešavanje o sukobu interesa Agencije za borbu protiv korupcije.

Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu

beograd Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 2. decembra 2016. godine, poslednji od četiri treninga „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u renoviranoj sali Kuće ljudskih prava i demokratije u Beogradu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“.

Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu u Nišu

nis Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 24. novembra 2016. godine, treći od četiri treninga „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu u Nišu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“. Cilj je da se studenti pravnih klinika pri pravnim fakultetima osnaže u cilju samostalnog praćenja suđenja za krivična dela sa koruptivnim elementom.

Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu

konf-700x336 Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 17 maja 2016. godine, drugi od četiri treninga „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava u Beogradu.

Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu u Nišu

prafak-nis Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 26. aprila 2016. godine, prvi od četiri treninga „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu u Nišu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“.

Izveštaj sa Radnog sastanka povodom završetka priprema za otvaranje pregovora o Poglavlju 23

NKEU_28.10.2015._4 Na radnom sastanku povodom završetka priprema za otvaranje pregovora o Poglavlju 23 prisustvovali su šefica pregovaraškog tima Vlade RS, predstavnici Ministarstva pravde, odnosno pregovaračke radne grupe za pravosuđe i osnovna prava, kabineta Ministra zaduženog za evrointegracije, nevladinih organizacija i strukovnih udruženja koje su članice radne grupe NKEU za poglavlje 23. Sastanak je otvorio Milan Antonijević, koordinator Radne grupe za poglavlje 23 ispred Kuće ljudskih prava i demokratije i Komiteta pravnika za ljudska prava-YUCOM. Istakao je važnost sastanaka predstavnika pregovaračke radne grupe i radne grupe NKEU za poglavlje 23 jer se na taj način javnosti šalje poruka o zajedničkom cilju i preostalim koracima u susret otvaranju ovog poglavlja.

Izveštaj sa sastanaka Radne grupe za poglavlje 23

NKEU_03.09.2015._1 Milan Antonijević, koordinator Radne grupe za poglavlje 23 ispred Kuće ljudskih prava i demokratije i Komiteta pravnika za ljudska prava-YUCOM, otvorio je sastanak Radne grupe za poglavlje 23. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde odnosno pregovaračke radne grupe za pravosuđe i osnovna prava, Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Misije OEBS-a u Srbiji, Holandske ambasade, nevladine organizacije i predstavnici strukovnih udruženja. Sastanak Radne grupe bio je posvećen nezavisnosti javnog tužilaštva i nužnosti izmene Zakona o Državnom veću tužilaca (DVT) pre izbora za novi sastav DVT-a.