Category Archives: Događaji

Studijska poseta

Sa studentima prava iz Beograda i Niša bili smo ove nedelje u poseti antikorupcijskim telima i medijima. Razgovarali smo sa Miroslavom Milićevićem iz Saveta za borbu protiv korupcije, predstavnicima Sektora za prevenciju, Sektora za kontrolu imovine i prihoda funkcionera i postupanje po predstavkama, kao i Sektora za rešavanje o sukobu interesa Agencije za borbu protiv korupcije. Takođe, sa novinarkom KRIK – Mreža za istraživanje kriminala i korupcije Jelenom Radivojević studenti su razmenili iskustva sa suđenja sa elementima korupcije i organizovanog kriminala. Studenti su bili angažovani na praćenju suđenja za borbu protiv korupcije u okviru projekta “Osnaživanje pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju” koji je podržan od strane Osce Mission to Serbia#antikorupcija

Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 2. decembra 2016. godine, poslednji od četiri treninga „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u renoviranoj sali Kuće ljudskih prava i demokratije u Beogradu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“. Cilj je da se studenti pravnih klinika pri pravnim fakultetima, ali i drugi zainteresovani studenti prava, osnaže u cilju samostalnog praćenja suđenja za krivična dela sa koruptivnim elementom.

Prvi deo treninga otvorio je Milan Antonijević, direktor YUCOM-a, koji je govorio o ciljevima samog projekta kao i prethodnim iskustvima YUCOM-a u ovoj oblasti, ali i pravnoj prirodi ovih suđenja. U narednom delu treninga, Milan Filipović, pravni savetnik YUCOM-a, govorio je studentima o značaju i smernicama za monitoring suđenja za krivična dela sa elementima korupcije. Usledio je rad u grupama, gde su studenti analizirali pojedinačne slučajeve i izveštaje sa istih.

Naredno predavanje je držala Danijela Jokanović, zamenica javnog tužioca u Prvom osnovnom tužilaštvu, koja je studentima govorila o iskustvima i izazovima javnih tužilaca u procesuiranju krivičnih dela sa elementima korupcije. Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, je zatim studente upoznala sa prirodom krivičnih dela sa elementima korupcije i specifičnostima vođenja sudskih postupaka za ova krivična dela. Ona je dodatno studente uputila na šta posebno da obraćaju pažnju prilikom sprovođenja monitoringa.

Treningu je pohađalo 22 studenata prava, koji će u narednom periodu pratiti suđenja za ​krivična dela sa elementima korupcije pred Višim sudom u Beogradu.

Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu u Nišu


Prvi deo treninga otvorio je Ivan Ilić, asistent na Pravnom Fakultetu u Nišu i rukovodilac Pravne klinike, koji je govorio pravnoj prirodi suđenja za krivična dela sa elementom korupcije. U nastavku je Jasmina Stevanović, viša savetnica u Odeljenju za kontrolu imovine funkcionera Agencije za borbu protiv korupcije, upoznala studente sa postupcima prijavljivanja i kontrole imovine i prihoda funkcionera.

U praktičnom delu treninga, Milan Filipović, pravni savetnik YUCOM-a, govorio je studentima o značaju i smernicama za monitoring suđenja za krivična dela sa elementima korupcije. Usledio je rad u grupama, gde su studenti analizirali pojedinačne slučajeve i izveštaje sa istih.

Trening je zatvorila Sudija Apelacionog suda u Nišu, Dijana Janković, sa izlaganjem o prirodi krivičnih dela sa elementima korupcije i specifičnostima sudskih postupaka za ova krivična dela, iz perspektive sopstvenog iskustva.

Trening je pohađalo 20 studenata prava, koji će u narednom periodu pratiti suđenja za krivična dela sa elementima korupcije pred Višim sudom u Nišu.

Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu

Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 17 maja 2016. godine, drugi od četiri treninga „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava u Beogradu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“. Cilj je da se studenti pravnih klinika pri pravnim fakultetima, ali drugi zainteresovani studenti prava zainteresovani za ovu oblast, osnaže u cilju samostalnog praćenja suđenja za krivična dela sa koruptivnim elementom.

Prvi deo treninga otvorio je Milan Antonijević, direktor YUCOM-a, koji je govorio o ciljevima samog projekta kao i prethodnim iskustvima YUCOM-a u ovoj oblasti, ali i pravnoj prirodi ovih suđenja. Naredno predavanje držala je Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koja je studente upoznala sa prirodom krivičnih dela sa elementima korupcije i specifičnostima vođenja sudskih postupaka za ova krivična dela. Ona je dodatno studente uputila na šta posebno da obraćaju pažnju prilikom sprovođenja monitoringa.

Snežana Nenadić, zamenica javnog tužioca u Prvom osnovnom tužilaštvu, studentima je govorila o iskustvima i izazovima javnih tužilaca u procesuiranju krivičnih dela sa elementima korupcije. Drugi deo svog predavanja posvetila je izveštavanju javnosti o toku krivičnih postupaka, govoreći o izazovima pri odgovaranju na zahteve za informacije od javnog značaja i odnosu sa policijom. U drugom delu treninga, Jovana Spremo, istraživačica YUCOM-a, govorila je studentima o značaju i smernicama za monitoring suđenja za krivična dela sa elementima korupcije. Usledio je rad u grupama, gde su studenti analizirali pojedinačne slučajeve i izveštaje sa istih.

Treningu je pohađalo 17 studenata prava, koji će u narednom periodu pratiti suđenja za ​krivična dela sa elementima korupcije pred Višim sudom u Beogradu i Posebnim odeljenjem Višeg suda za organizovani kriminal.

Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu u Nišu

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 26. aprila 2016. godine, prvi od četiri treninga „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ na Pravnom fakultetu u Nišu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“. Cilj je da se studenti pravnih klinika pri pravnim fakultetima osnaže u cilju samostalnog praćenja suđenja za krivična dela sa koruptivnim elementom.

Prvi deo treninga otvorio je Milan Antonijević, direktor YUCOM-a, koji je govorio o ciljevima samog projekta kao i prethodnim iskustvima YUCOM-a u ovoj oblasti, ali i pravnoj prirodi ovih suđenja. U nastavku je Jasmina Stevanović, viša savetnica u Odeljenju za kontrolu imovine funkcionera Agencije za borbu protiv korupcije, upoznala studente sa postupcima prijavljivanja i kontrole imovine i prihoda funkcionera. Sudija Apelacionog suda u Nišu, Dijana Janković, govorila je o prirodi krivičnih dela sa elementima korupcije i specifičnostima sudskih postupaka za ova krivična dela, iz perspektive sopstvenog iskustva. U drugom, praktičnom delu treninga, Jovana Spremo, istraživačica YUCOM-a, govorila je studentima o značaju i smernicama za monitoring suđenja za krivična dela sa elementima korupcije. Usledio je rad u grupama, gde su studenti analizirali pojedinačne slučajeve i izveštaje sa istih.

Treningu je prethodilo potpisivanje Memoranduma o saradnji između Pravnog fakulteta u Nišu i Komiteta pravnika za ljudska prava, kojim je saradnja ozvaničena, te dogovoreno da će studentima koji uspešno prođu trening i budu angažovani na praćenju suđenja za krivična dela sa elementima korupcije, to iskustvo biti vrednovano prilikom polaganja ispita iz predmeta „Kliničko pravničko obrazovanje“.

Izveštaj sa Radnog sastanka povodom završetka priprema za otvaranje pregovora o Poglavlju 23

Na radnom sastanku povodom završetka priprema za otvaranje  pregovora o Poglavlju 23 prisustvovali su šefica pregovaraškog tima Vlade RS, predstavnici Ministarstva pravde, odnosno pregovaračke radne grupe za pravosuđe i osnovna prava, kabineta Ministra zaduženog za evrointegracije, nevladinih organizacija i strukovnih udruženja koje su članice radne grupe NKEU za poglavlje 23. Sastanak je otvorio Milan Antonijević, koordinator Radne grupe za poglavlje 23 ispred Kuće ljudskih prava i demokratije i Komiteta pravnika za ljudska prava-YUCOM. Istakao je važnost sastanaka predstavnika pregovaračke radne grupe i radne grupe NKEU za poglavlje 23 jer se na taj način javnosti šalje poruka o zajedničkom cilju i preostalim koracima u susret otvaranju ovog poglavlja.

Naglasio je da je, pre svega, potrebno utvrditi dinamiku izveštavanja. Akcenat je stavio i na smernice za saradnju sa civilnim društvom, odnosno kako napreduje njihovo razvijanje. Plan koji bi Vlada trebalo da usvoji, formalizovaće određene odnose, ali je dobro pto postojepritisci na Vladu od strane civilnog društva. Ta dinamika funkcioniše na dobar način, ali uvek ima prostora za unapređenje.  Mehanizam ranog upozoravanja na probijanje predviđenih rokova u određenim oblasitima je takođe deo ovog akcionog plana . Antonijević u ovom mehanizmu vidi  ulogu civilnog sektora, ali i samog Ministarstva pravde. Neki od  rokova su prilično ambiciozno postavljeni. Kao jednu od specifičnih tema za sastanak istakao je nacrt Akcionog plana za manjine, posebno dinamiku pripremanja nacrta i uključivanja civilnog društva.

Preuzmite Agendu

Preuzmite Izveštaj

Izveštaj sa sastanaka Radne grupe za poglavlje 23

 

 

 

 

 

 

 

Milan Antonijević, koordinator Radne grupe za poglavlje 23 ispred Kuće ljudskih prava i demokratije i Komiteta pravnika za ljudska prava-YUCOM, otvorio je sastanak Radne grupe za poglavlje 23. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde odnosno pregovaračke radne grupe za pravosuđe i osnovna prava, Udruženja javnih  tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Misije OEBS-a u Srbiji, Holandske ambasade, nevladine organizacije i predstavnici strukovnih udruženja. Sastanak Radne grupe bio je posvećen nezavisnosti javnog tužilaštva i nužnosti izmene Zakona o Državnom veću tužilaca (DVT) pre izbora za novi sastav DVT-a.

Čedomir Backović, šef pregovaračke grupe za poglavlje 23, govorio je o radnom tekstu Akcionog plana za poglavlje 23 i samostalnosti tužilaštva i tom prilikom je podržao inicijativu i predloge UTS-a o promeni Zakona o DVT. Goran Ilić, predsednik UTS-a i Radovan Lazić, predsednik Upravnog odbora UTS-a, izneli su stav UTS-a da treba još jednom razmotriti izmene Zakona o Državnom veću tužilaca i to pre sprovođenja procedure izbora za novi saziv.

Preuzmite Agendu

Preuzmite Izveštaj