Događaji

Алтернативни извештаји организација цивилног друштва о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и пратећег Акционог плана

316289_160901550665642_847680224_n Извештај Агенције за борбу против корупције за 2014. годину - о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године и пратећег Акционог плана - биће први извештај у који ће бити уграђени закључци и препоруке из алтернативних извештаја, чији су аутори организације цивилног друштва.

Projekat „Sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013. – 2018. godine i Akcionog plana – Alternativni izveštaj za 2013. i 2014. godinu“ okončavamo objavljivanjem Alternativnog izveštaja.

unnamed Beogradski centar za ljudska prava izradio je Alternativni izveštaj koji se svojim sadržajem fokusira na informacije o tome da li su aktivnosti iz određenih oblasti Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine ispunjene, kao i da li su ispunjene u skladu sa svrhom Strategije.Predmet posmatranja i analize bilo je pet oblasti: oblast privatizacije i javno-privatnog partnerstva, oblast prostornog planiranja i izgradnje, oblast zdravstva, oblast obrazovanja i sporta i oblast prevencije korupcije. Vremenski period koji je Izveštaj obuhvatio su 2013. i 2014. godina, to jest vremenski period od 15 meseci, računajući od datuma stupanja na snagu Akcionog plana.

Akcioni plan antikorupcijske strategije se slabo sprovodi

alternativni_izvestaj_mc Od 52 planirane aktivnosti za pravosudni i policijski deo, samo 5 je sprovedeno potpuno i u skladu sa rokovima iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, istaknuto je tokom predstavljanja Alternativnog izveštaja o sprovođenju navedenog plana koji su pripremili Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

Seminar o korupciji – Čačak

1417785056_l_kaca Centar za ljudska prava Čačak organizovao je 04. decembra 2014. u Skupštini grada Čačka - Seminar o korupciji na koji su bili pozvani predstavnici vlasti I lokalnih organizacija iz Čačka. Tema seminara bila je borba protiv korupcije na lokalnom nivou. Prisutnima je predavanje držala Katarina Golubović, advokatica Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM). Istaknuto je da je jedna od najvažnijih komponenti podrške civilnog društva u borbi protiv korupcije sama otvorenost u radu državnih, odnosno gradskih institucija. YUCOM pruža podršku malim organizacijama na lokalnom nivou, te je I ovaj put istaknuta važnost uloge nevladinih organizacija u obavljanju monitoring suđenja za krivična dela sa elementima korupcije i alarmiranje javnosti.

Održana regionalna konferencija “Ojačavanje pravosuđa za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu”

y3 Komitet pravnika za za ljudska prava YUCOM, Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska i Inicijativa mladih za ljudska prava BiH organizovali su 15. oktobra 2014. godine u Beogradu regionalnu konferenciju “Ojačavanje pravosuđa za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu”. Konferencija je organizovana u okviru pilot projekta “Regionalna akcija protiv korupcije: Podrška pravosuđu u borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu”, podržanom od strane Fonda Parnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund – PTF). Cilj ovog regionalnog projekta je unapređenje i omogućavanje efikasne vladavine prava u regionu i doprinos kreiranju adekvatnih pravosudnih sistema u sve tri zemlje, koji će doprineti efekasnom suzbijanju korupcije.

Praćenje, izvještavanje i specifičnosti kaznenih postupaka za kaznena djela s elementima korupcije

10406716_333499180141048_2546886212337845078_n Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) održali su 8 srpnja u Zagrebu trening Praćenje, izvještavanje i specifičnosti kaznenih postupaka s elementima korupcije. Ovaj trening održan je uz podršku Partnership for Transparency Fund (PTFJ), u okviru aktivnosti koje su usmjerene na podršku i jačanje uloge pravosuđa u suzbijanju korupcije, kao i jačanje kapaciteta i umrežavanje civilnog društva radi zajedničkog doprinosa unapređenju i primjeni standarda ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u Hrvatskoj i regiji. Na treningu su sudjelovali pravnici, studenti/ice prava i novinarstva te aktivisti/ice organizacija civilnog društva, koji su od predavača iz različitih područja dobili uvid u problematiku kaznenih predmeta s elementima korupcije. Predstavnik Pravosudne akademije Boris Dragić predstavio je obuke i edukacije vezane za problematiku korupcije koje ta institucija organizira za policijske službenike, državne odvjetnike i suce.

YIHR BH: Uključivanje mladih u monitoring rada pravosudnih institucija

10464015_791383494234737_6686890208192756458_n Danas je u EU Info Centru održan trening „Monitoring, izvještavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična djela sa elementima korupcije" koji je organizirala Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u saradnji sa YUCOM - Komitetom advokata za zaštitu ljudskih prava iz Srbije. Na treningu su o monitoringu suđenja govorili Nikola Grujić i Nedim Jahić, dok su predstavnici NET Consulting-a (Faris Bukva, Elma Sarajlija, Amna Mačak) i Transparency International (Ivana Korajlić) predstavili praktična iskustva djelovanja u polju borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.