Category Archives: Odabrani predmeti

„КПЗ НИШ“

Надлежни суд: Виши суд у Нишу

Кривично дело: Давање мита члан 367 став 1 КЗ
Број предмета: К-14/16

Председник већа: Александар Теодосић
Окривљени: Драган Стојановић

 

Више јавно тужилаштво у Нишу је 14. јануара 2016. године подигло оптужницу против Драгана Стојановића којом се окривљени терети да је у току вршења службене дужности, као радник обезбеђења осуђених лица у Служби за обезбеђивање КПЗ Ниш, извршио кривично дело примања мита из члана 367 став 1 КЗ.

Стојановић се терети да је током ноћи 15/16. јануара 2015. године у Нишу као радник обезбеђења осуђених лица у Служби за обезбеђивање КПЗ Ниш за себе примио корист у виду новца у износу од 300 евра. Према наводима оптужнице окривљени је примио три новчанице у апоенима од по 100 евра, да у оквиру свог службеног овлашћења изврши службену радњу коју не би смео извршити, на тај начин што је од Д.В. које се у КПЗ Ниш налази на издржавању казне затвора у заводској болници у затвореном делу завода примио новац, да му за време ноћне смене достави мобилни телефон, који је нађен од стране полицијских службеника ПУ у Нишу.

Сажетак припремили:

Јована Костадиновић

Марија Митић

Игор Младеновић

 

A.D. “Tigar”

Broj predmeta: K 181/14

Krivično delo: zloupotreba položaja odgovornog lica (član 234, stav 3 i član 61, u vezi sa stavom 1,4 i 5 Krivičnog Zakonika RS)
Nadležni sud: Viši sud u Nišu
Okrivljeni: D.N. i P.Ž.

Zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršeno krivično delo zloupotrebe službenog položaja, Više javno tužilaštvo u Nišu, podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog D.N. iz Pirota. U optužnom aktu se navodi da je okrivljeni u svojstvu generalnog direktora A.D. “Tigar” u Pirotu, iskorišćavanjem svog položaja i ovlašćenja, pribavio sebi i drugim fizičkim licima, kao i pravnom licu P.D. “Projektinova” d.o.o. iz Beograda, protivpravnu imovinsku korist.
Okrivljenom D.N. se stavlja na teret iznos od ukupno 79.081.536,00 dinara. Tužilaštvo navodi da je optuženi, sebi lično, prisvojio protivpravnu imovinsku korist od 6.730.179,00 dinara, zatim pravnom licu “Projektinova” na ime provizije iznos od 4.337.751,86 dinara. Istovremeno, optužnicom se tvrdi i da je D.N. naneo štetu pravnom licu A.D. “Tigar” u vrednosti od 104.373.916,83 dinara. Takođe, u izvršenju ovog krivičnog dela, prema navodima optužnice, okrivljenom je sa umišljajem pomagao i saokrivljeni P.Ž., kao vlasnik i direktor P.D. “Projektinova” iz Beograda.

Više javno tužilaštvo navodi da je P.Ž. u periodu od 2003. do 2005. godine, odobrio isplate na ime fiktivnih naknada za autorska dela, preko dobavljača “Pronalazaštvo” d.o.o. iz Beograda, čiji je saokrivljeni osnivač i direktor, a zatim preko “Projektinova”, kao pravnog sledbenika gorepomenutog pravnog lica u periodu od 2007. do 2011. godine, da je takođe odobravao isplate po zaključenim ugovorima po kojima je njegova firma zastupala grupu autora i obavezala se da pravnom licu A.D. “Tigar”, kao korisniku, ustupi pravo korišćenja autorskog dela, pod imenom: “Stručna ekspertiza iz oblasti menadžmenta i poslovi po osnovu inovacije, usavršavanja i realizacije procesa rada”. Tužilaštvo naglašava i da zaključeni ugovori ove vrste nisu overavani pečatima A.D. “Tigar”, niti su zavedeni u delovodni protokol.

Sažetak pripremili:

Bratislava Ðorđević

Stefan Ubiparipović

 “Opšte udruženje samostalnih privrednika i zanatlija Niš”

 

 

 

 

 

 

 

Broj predmeta: K-143/15

Krivično delo: Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 st. 3 Krivičnog Zakonika RS

Nadležan sud: Viši sud u Nišu

Podnosilac predmeta: Više javno tužilaštvo u Nišu

Okrivljeni: S. O.

Više javno tužilaštvo u Nišu je 17. avgusta 2015. godine podiglo optužnicu protiv gore navedenog okrivljenog S. O, a kojom se isti tereti da je kao odgovorno lice u vršenju svoje dužnosti izvšio krivično delo iz člana 234. KZ,  zloupotreba položaja odgovornog lica.

Okrivljeni je kao izvršni direktor Opšteg Udruženja samostalnih privrednika i zanatlija Niš, u Nišu, iskoristio svoj položaj, u nameri da drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist u toku 2009. i 2010. godine. On je omogućio vlasniku diskoteke “Studio” DOO iz Niša, da bez zaključenja ugovora o zakupu koristi poslovni prostor za potrebe delatnosti diskoteke, a u pitanju je objekat koji je u vlasništvu grada Niša. Na ovaj način je pričinjena šteta za grad Niš u iznosu od 1.072.243,90 dinara, koliko iznosi propisana cena zakupa poslovnog prostora u vlasništvu grada Niša, na ovoj lokaciji.

Nakon toga, okrivljeni je u sledećem period zaključio Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, koji je overen kod Osnovnog suda u Nišu, na osnovu kojeg je izdao u zakup ove poslovne prostorije istom licu, ali po nižoj ceni od propisane, bez saglasnosti Opštine Niš. Ovim ugovorom je okrivljeni pribavio protivpravnu imovinsku korist za drugoga, odnosno pravnom licu diskoteka “Studio” DOO Niš, čime je dalje oštećen grad Niš, za iznos od 8.922.668,89 dinara.

 

Sažetak pripremili : Bratislava Đorđević

Stefan Ubiparipović

 

„Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje“

 

 

 

 

 

 

 

Broj predmeta: K 250/16

Sud: Viši sud u Beogradu, Katanićeva broj 15

Podnosilac predmeta: Više javno tužilaštvo u Beogradu

Okrivljena: Snežana Ćosić

Krivična dela: Zloupotreba službenog položaja član 359 stav 3 u vezi stava 1  KZ u vezi sa članom 61 KZ

Više javno tužilaštvo u Beogradu je 30. juna 2016. godine podiglo optužnicu protiv okrivljene Snežane Ćosić što je u vremenskom periodu od 2011. do 2013. godine u svojstvu službenog lica – višeg referenta koordinatora u Odeljenju za penzijsko i invalidsko osiguranje i matičnu evidenciju, Odseka za prijem prijava za matičnu evidenciju osiguranika, filijale Beograd pri Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u više navrata prekoračenjem granica svog službenog položaja pribavila sebi iznos od 416.000,00 dinara i nanela štetu Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini od 4.302.928,36 dinara kao i štetu Nacionalnoj službi zapošljavanja u visini od 487.678,66 dinara, a koji iznos je pribavila korist drugim fizičkim licima- osiguranicima tako što je suprotno članu 19 Zakona o PIO ovim licima – osiguranicima koji nisu ispunjavali uslove za ostvarivanje prava na punu penziju preinačila javnu ispravu – radnu knjižicu, u nameri da se upotrebi kao prava tako što je upisivala neostvareni radni staž u različitom trajanju, u zavisnosti od vremenske razlike do pune penzije koristeći uvek svoj korisnički nalog sa koga je unosila prijavu osiguranja pričemu je okrivljena bila uračunljiva i svesna svog dela i njegove zabranjenosti i htela njegovo izvršenje.

Prema navodima iz optužnice okrivljena je za iznos od 130.000,00 dinara od osiguranika D.D upisala fiktivni radni staž od dve godine, šest meseci i dva dana ostvarenog kod poslodavca „Dragica Pavlović“ sa kojim stažom je navodno stekla pravo na punu penziju, čime je oštetila PIO Fond za iznos od 778.588,77 dinara.

Okrivljena je navodno za iznos od 80.000,00 dinara od osiguranika L.A. upisala fiktivni radni staž od jedanaest meseci i dvadesetšest dana, ostvarenog kod poslodavca „Đ. R.“ sa kojim stažom je navodno stekao pravo na punu penziju, čime je oštetila PIO Fond za 602.466,53 dinara.

Okrivljena je navodno za iznos od 96.000,00 dinara od osiguranika R.LJ. upisala fiktivni radni staž  od deset meseci i dvadesetšest dana ostvarenog kod poslodavca „Crnotravac“ sa kojim stažom je navodno stekla pravo na punu penziju, čime je oštetila PIO Fond za iznos od 449.768,73 dinara.

Okrivljena je navodno za iznos od 110.000,00 od osiguranika V.M. upisala fiktivni radni staž od devet meseci i šest dana, ostvarenog kod poslodavca „B. Z.“ sa kojim stažom je navodno stekla pravo na punu penziju, a koji upisan radni staž predstavlja pravni osnov za ostvarivanje novčane naknade po osnovu nezaposlenosti kod Nacionalne službe zapošljavanja, čime je oštećena Nacionalna služba zapošljavanja u iznosu od 177.880,39 dinara, čime je okrivljena oštetila PIO Fond za iznos od 1.110.454,80 dinara.

Takođe se navodi da je okrivljena za osiguranika P.J. upisala fiktivni radni staž od devet meseci i petnaest dana, ostvarenog kod poslodavca „M. S.“ na osnovu koga mu je priznato pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti kod Nacionalne službe  za zapošljavanje do ispunjena uslova za starosnu penziju, čime je oštećena Nacionalna služba zapošljavanja u visni od 309.798,27 dinara.

Okrivljena je navodno za osiguranika T.J. upisala fiktivni radni staž od sedam godina, jedanaest meseci šesnaest dana ostvarenog  kod poslodavca „ Keramika“ sa kojim stažom je navodno stekao pravo na punu penziju, čime je oštetila PIO Fond za iznos od 448.786,87 dinara.

Okrivljena je navodno za osiguranika D.R. upisala fiktivni radni staž od tri godine i deset meseci ostvarenog kod poslodaca „Crnotravac“ sa kojim stažom je navodno stekla pravo na punu penziju, čime je oštetila PIO Fond za iznos od 596.027,31 dinara.

Činjenični navodi kao i pravna kvalifikacija krivičnog dela koje se okrivljenoj stavlja na teret proizilazi iz rezultata sprovedene istrage i prikupljenih dokaza. Tokom prethodnog postupka okrivljena Snežana Ćosić je priznala izvršenje krivičnog dela, njoj je takođe bilo poznato da su navedeni osiguranici ostvarili pravo na punu penziju i da su je primali, a takođe je navela da je prekinula radni odnos na svoj predlog 2014. godine u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zbog svega navedenog okrivljena se tereti da je izvršila krivično delo zloupotrebe službenog položaja iz člana 359 Krivičnog zakonika.

Autorka: Aleksandra Plećaš

“Privredno društvo UP Stari grad”

 

 

 

 

 

 

 

Nadležni sud: Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu
Broj predmeta: Kpo1 136/15
Krivično delo: Zloupotreba položaja odgovornog lica, član 234 KZ
Optuženi: Slaven Kantar, Vojislav Radaković, Aleksej Raskazov

Okružno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužnicu pod brojem KT.br 2589/06 od 24.11.2008. godine, koju je Više javno tužilaštvo u Beogradu preciziralo aktom pod brojem KT br. 2589/06 od 15. maja 2013. godine, a dana 28. marta 2016. godine pod brojem KTO 22/16, Tužilaštvo za organizovani kriminal promenilo je činjenični opis i pravnu kvalifikaciju predmetnog krivičnog dela koje se stavlja na teret optuženima da su, kao saizvršioci, učinili produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. stav 3, u vezi sa stavom 1, u vezi sa članom 33. i 61. Krivićnog zakonika. Optuženima se stavlja na teret da su u periodu od 25. maja 2004. godine do 03. maja 2006. godine kao članovi Upravnog odbora privrednog društva UP “Stari Grad” a.d. Beograd, iskorišćavanjem svojih položaja i ovlašćenja, stranim kompanijama “Dimatex International Inc”, Montreal, Kanada, “Trestle Business” s.a, Road Town, Tortorola, Britanska Devičanska ostrva I “Midland Resources Holding” Ltd. St Peter Port, Guernesy, Velika Britanija, pribavili protvpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 325.165.416,40 dinara, u vidu neosnovanih isplata naknada za usluge konsaltinga, marketinga i menadžmenta, za potrebe privrednog društva UP “Stari Grad” a.d. Beograd koje nisu izvršene, a privrednom društvu UP “Stari Grad” a.d. Beograd naneli imovinsku štetu u istom ukupnom iznosu. Sa navedenim kompanijama zaključili su ugovore o pružanju usluga, a da pri tome nisu prethodno pribavili pismenu ponudu tih kompanij niti bilo kojih drugih ponuđača, nije bila ni doneta odluka da se pomenute usluge nabave, niti su naveli iznose koje će im isplaćivati, kao ni druge bitne elmente ugovora.

Sažetak pripremila Andrea Arsić

K – 52/15 “TE „Kolubara“”


  Nadležni sud: Viši sud u Beogradu, Katanićeva br. 15

Broj predmeta: K – 52/15

Krivično delo: Zloupotreba položaja odgovornog lica , clan 234. stav 3, u sticaju sa krivičnim delom Falsifikovanja isprave, clan 355. stav 1 i 2 KZ.

Optuženi: Anđelić Branislava, Popović Zoran, Popović Goran, Aleksić Dragoljub

Više javno tužilaštvo dana 19. marta 2012. godine podnelo je optužnicu Višem sudu u Beogradu. Dana 07. maja 2013. godine, VJT menja dispozitiv optužnice i pravnu kvalifikaciju dela te tereti optuženu Anđelić Branislavu, referenta za društveni standard pri sektoru pravnih i opštih poslova Direkcije TENT doo Obrenovac u TE „Kolubara“ i optuženih Popović Zorana, Popović Gorana i Aleksić Dragoljuba, zaposlene u autoprevozničkoj radnji „Popović Ljilja“ za protivpravno prisvajanje imovinske koristi. Optužena Anđelić Branislava tereti se za izvršenje krivičnog dela Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ u sticaju sa krivičnim delom Falsifikovanje službene isprave iz člana 357. stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ.

Optuženi Popović Zoran, Popović Goran i Aleksić Dragoljub terete se za krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ, pomaganje u vezi člana 35. KZ, u sticaju sa krivičnim delom Falsifikovanja isprave iz člana 355. stav 1 i 2 KZ.

Tužilaštvo tereti optuženu Anđelić Branislavu da je iskoristila svoj službeni položaj, tako što je sačinila 58 neistinitih ovlašćenja za prevoz uglja zaposlenim radnicima, 12 ovlašćenja potpisala imenom rukovodioca drugog odeljenja, a potom su ostali optuženi koji su bili angažovani za prevoz uglja do zaposlenih predavali ta ovlašćenja kao validna komercijalnom sektoru prilikom preuzimanja uglja i isti su prodavali za gotov novac. Na taj način Anđelić Banislva je uz pomoć ostalih optuženih oštetila TENT „Kolubara“ za iznos od 1.635.752,15 dinara. Prvi glavni pretres zakazan za dan 17. april 2015. godine nije održan. Bilo je zakazano još jedanaest pretresa ali nijedan nije održan.

Sažetak pripremila: Andrea Arsić

“KLANICA POLET“

 

 

 

 

 

 

 

 Broj predmeta: KTO. br. 9/17 ; Kpo1 – 24/17

Sud: Viši sud u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal

Podnosilac predmeta: Tužilaštvo za organizovani kriminal

Okrivljeni: Goran Krstić, Branislav Rankić i Ivica Stojković

Krivična dela: Trgovina uticajem, član 366 st. 1 KZ, primanje mita, član 367 st. 2 KZ

Tužilaštvo za organizovani kriminal je 3. februara 2017. godine podnelo optužni predlog protiv okrivljenih Gorana Krstića, Branislava Rankića i Ivice Stojkovića, zbog opravdane sumnje da su u periodu od 10. jula 2016. godine do 9. decembra 2016. godine, u Zaječaru i Boru, pribavili za sebe protivpravnu imovinsku korist čime su izvršili krivična dela trgovine uticajem u saizvršilaštvu ( čl. 366 st. 1 KZ u vezi sa čl. 33 KZ) tako što su od oštećene D. M. zahtevali nagradu za kupovinu imovine privrednog društva za klanje i preradu mesa Klanica „Polet“ d.o.o Bor i posredovali kod okr. Ivice Stojkovića da izvrši službenu radnju prodaje imovine privrednog društva za klanje i preradu mesa Klanica „Polet“ d.o.o Bor koji je primio obećanje poklona za sebe u gotovom novcu od oštećene Danojle Matijašević čime je izvršio krivično delo primanje mita (čl. 367 st. 2 KZ).

Prema navodima iz optužnice okrivljeni Goran Krstić, predsednik Privrednog suda u Zaječaru, je dana 10. jula 2016. godine preko okrivljenog Branislava Rankića bivšeg predsednika opštine Bor, zahtevao od oštećene Danojle Matijašević nagradu od 10.000 EUR koju je 9. decembra 2016. godine primio, da korišćenjem svog službenog položaja i stvarnog uticaja zajedno sa okrivljenim Branislavom Rankićem koji je neposredno zahtevao nagradu od oštećene Danojle Matijašević u iznosu od 15.000 EUR da bi 12. septembra 2016. godine sa oštećenom potpisao sporazum o iznosu nagrade od 15.000 EUR, i 9. decembra 2016. godine od oštećene primio nagradu od 3.000 EUR, da korišćenjem svog društvenog položaja i pretpostavljenog uticaja, kao saizvršioci posreduju kod okrivljenog Ivice Stojkovića stečajnog upravnika Klanice „Polet“ d.o.o Bor da se izvrši službena radnja prodaja imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor neposrednom pogodbom bez uplate depozita oštećenoj Danojli Matijašević za isnos od 19.000.000,00 dinara. Te su na taj način okrivljeni Goran Krstić i Branislav Rankić u saizvršilaštvu izvršili krivično delo trgovine uticajem čl. 366 st. 1 KZ u vezi sa čl. 33 KZ.

S obzirom na to da je okrivljeni Ivica Stojković primio obećanje poklona u gotovom novcu od oštećene za sebe, da u okviru svojih službenih ovlašćenja izvrši službenu radnju prodaje imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor kako bi na taj način omogućio oštećenoj  da neposrednom pogodbom bez uplate depozita po unapred dogovorenoj ceni kupi imovinu Klanice „Polet“ d.o.o Bor koja je u stečaju.

Oštećena Danojla Matijašević je 18. jula 2016. godine podnela ponudu na iznos od 18.500.000,00 dinara po uputstvu koje je dobila od okrivljenog Gorana Krstića i okrivljenog Branislava Rankića i istu predala 19. jula 2016. godine Privrednom sudu u Zaječaru na ime stečajnog upravnika okrivljenog Ivice Stojkovića i postupka prodaje imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor. Okrivljeni Ivica Stojković je raspisivao javne pozive od 22. jula 2016. godine i 7. oktobra 2016. godine u vezi drugog i trećeg nadmetanja za prodaju imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor.

Okrivljeni Goran Krstić i Branislav Rankić  su u više navrata od jula 2016. godine do decembra 2016. godine kontaktirali okrivljenog Ivicu Stojkovića u vezi samog postupka prodaje imovine, raspisivanja javnih oglasa, načina prodaje, ishoda postupka prodaje, prijavljenih zainteresovanih kupaca, uplate depozita i iznosa ponude oštećene, te su sve prikupljene informacije prenosili oštećenoj i davali joj uputstva o tome koje sve radnje oštećena mora da preduzme kako bi postala vlasnik imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor.

Okrivljeni Goran Krstić je 13. septembra obećao oštećenoj da će posao kupovine imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor biti završen do kraja 2016. godine i uputio je da dalje kontaktira isključivo sa okrivljenim Branislavom Rankićem. Okrivljeni Branislav Rankić je 16. septembra 2016. godine nakon sastanka sa okrivljenim Goranom Krstićem kontaktirao oštećenu Danojlu Matijašević  i saopštio joj da se okrivljeni Goran Krstić više neće sastajati s njom.

Kada je okrivljeni Goran Krstić 3. novembra 2016. godine saznao od okrivljneog Ivice Stojkovića da se niko nije javio na poslednji javni poziv za prodaju imovine, kontaktirao je orkivljenog Branislava Rankića da prenese oštećenoj da preda ponudu na iznos od 19.000.000,00 dinara, što je oštećena i uradila 14. novembra 2016. godine. Okrivljeni Ivica Stojković je 16. novembra 2016. godine uputio zahtev Odboru poverilaca da razmotre ponudu oštećene, da bi 24. novembra 2016. godine Odbor poverilaca dao saglasnost za prodaju imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor u svema prema uslovima iz ponude oštećene. Okrivljeni Ivica Stojković je 30. novembra 2016. godine sačinio, potpisao i uputio oštećenoj obaveštenje i zahtev za uplatu novčanih sredstava u vezi predmetne ponude, nakon čega je 6. decembra 2016. godine okrivljeni Goran Krstić, nakon poziva okrivljenog Ivice Stojkovića koji mu je saopštio da je oštećena primila obaveštenje, kontaktirao okrivljenog Branislava Rankića i preneo mu te informacije.

Okrivljeni Goran Krstić je 7. decembra 2016. godine okrivljenom Branislavu Rankiću dao uputstva o načinu predaje gotovog novca na ime nagrade od strane oštećene, te je okrivljeni Branislav Rankić sa oštećenom dogovorio sastanak za 9. decembar 2016. godine na koji oštećena treba da donese novac na ime nagrade za okrivljenog Gorana Krstića i Branislava Rankića.

Oštećena Danojla Matijašević se nakog tog sastanka sastala i sa okrivljenim Ivicom Stojkovićem da njemu preda gotov novac u iznosu od 3.000 EUR po dogovru, ali je okrivljeni Ivica Stojković odbio da ga primi uz obrazloženje da  posao oko kupovine imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor još nije završen.

Autori: Brankica Malinović i Aleksandra Plećaš