Procesuiranje – EU i region

SLUČAJEVI “VISOKE” KORUPCIJE U SLOVENIJI

Prema izveštaju organizacije Transparency International, Slovenija je načinila značajan iskorak u jačanju svog sistema borbe protiv korupcije od prijema u EU 2004. godine, u čemu je posebno važnu ulogu odigrala odgovarajuća državna agencija. Medutim, prema istom izveštaju, čak 93% ispitanika smatra da je korupcija u poslednje tri godine porasla ili makar ostala na istom nivou. Kao oblast u kojoj, prema komparativnoj studiji 25 evropskih zemalja, Slovenija pokazuje najveće znake ugroženosti, navodi se finansiranje političkih partija...

Slovenija – Pravosuđe i korupcija

Slovenija je postala vodeća zemlja Balkana kada je reč o borbi protiv korupcije. Prema podacima organizacije Transparency International, Slovenija je rangirana kao 27. zemlja prema indeksu percepcije korupcije. U proteklih 10 godina, Slovenija je konstantno poboljšavala svoju ocenu na indeksu korupcije, sa 5.2/10 2002. godine na 6.4/10 2010. godine. Ovaj rezultat je posledica nekoliko promena u zakonodavstvu uključujući oblast pravosuđa, koje je ova država preduzela od pristupanja GRECO-u Saveta Evrope i napredovanja ka Evropskoj uniji.

Rumunija – pravosuđe i korupcija

Prema Rumunskoj studiji o sistemu nacionalnog integriteta, pravni sistem se pokazao kao slab stub tokom tranzicije. Rumunski pravni sistem je podeljen na tri nivoa, sa Vrhovnim sudom i javnim tužiocem. Vrhovni savet sudske uprave predstavlja pravosuđe ispred drugih državnih organa i garantuje njegovu nezavisnost. Ovo telo takođe čuva integritet pravosudnih organa i brine o sudskoj infrastrukturi.

Hrvatska – pravosuđe i korupcija

Brojne neuspešne reforme devedestih godina nastavljaju da opterećuju rad hrvatskog pravosuđa koje je u velikoj meri bilo politizovano dok je Hrvatska bila deo SFRJ. Mnogim političkim neistomišljenicima je bilo suđeno i mnogi su proglašeni krivima u procesima koji su bili politički motivisani. Istovremeno, privredni kriminal je retko gonjen zato što su rukovodeća lica i direktori bili pripadnici stranke na vlasti, i tako su bili pod zaštitom svojih kolega. Početkom devedesetih godina nova vlada uvodi promene u sve aspekte života, uključujući i sudstvo. Mnoge sudije napuštaju svoje pozicije za veće plate u privatnom sektoru ili zato što su se zameril novom režimu. Sudovi su otežano funkcionisali tokom četvorogodišnjeg Domovinskog rata a nerešeni predmeti su se nagomilavali. Podmićivanje, sa ciljem da se slučajevi što brže reše, je bilo rasprostranjeno, mada je bilo teško ustanoviti da li se korupcija u pravosuđu u ovom periodu pogoršala jer u dobu komunizma nije bila praćena, niti je bilo slobodne štampe i opozicije da je rasvetljuju.