Saopštenja

Judiciary and fundamental rights (Serbia Progress Report 2014)

e0b817c193 Judicial system In the area of judicial reform, the reinstatement of previously dismissed judges and prosecutors was finalised. Several key acts, such as the law on seats and territorial jurisdiction, amendments to the law on the organisation of courts, the law on judges and the law on public prosecution offices, were adopted. A new network of courts of general jurisdiction started operating in January 2014. However, special legislation related to the judicial network in Kosovo, the deadline for which was set by the law on seats and territorial jurisdiction as 31 December 2013, has not yet been adopted.

Pretnje zbog otkivanja novog slučaja korupcije u obrazovanju – saopštenje

1402599252_s_yucom logo srpski 846x277 mali Komitet pravnika za ljudska prava-Jukom poziva tužilaštvo i policiju da ispita slučaj moguće prevare i zloupotrebe službenog položaja povodom zasnivanja radnog odnosa profesora dr S. I. na Visokoj tehničkoj mašinskoj školi u Trsteniku, koji je danas otkrio Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije-Transparentnost iz Trstenika. Oštro osuđujemo zastrašivanje branitelja ljudskih prava ove organizacije, Marija Spasića, koga je danas, u trenutku kada je dobio zvanične dokaze o slučaju, kontaktirao advokat prof. dr S.I. kako bi sprečio upoznavanje šire javnosti i nadležnih institucija sa spornim slučajem.

SAOPŠTENJE CENTRA ZA LJUDSKA PRAVA NIŠ i BIROA ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA (BIRODI)

birodi_min1 Centar za ljudska prava-Niš i Biro za društvena istraživanja (BIRODI) pozivaju Ministarstvo pravde da u skladu sa svojim ranije datim obećanjima, da će Srbija do septembra dobiti zakon koji reguliše položaj uzbunjivača, raspusti radnu grupu i započne javnu raspravu o predlogu Zakona o uzbunjivačima koji je urađen pod rukovodstvom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i pripremljen je u saradnji svih antikorupcjskih tela i relevatnih stručnjaka.

Agencija povodom usvajanja nove Strategije za borbu protiv korupcije

korp1 U petak 28. juna poslanici Narodne skupštine Republike Srbije započeli su raspravu o Predlogu Strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine. Povodom usvajanja nove Strategije za borbu protiv korupcije, Agencija je dostavila Narodnoj skupštini mišljenje u kome se, između ostalog, naglašava da javni sektor u Srbiji nije dovoljno otporan na korupciju, da u svim resorima postoje tipični rizici na korupciju kao što su nepotrebne procedure, neomeđena diskreciona ovlašćenja, kao i manjak transparentnosti, kontrole i odgovornosti u radu organa javne vlasti. Agencija je predložila da se ovi rizici identifikuju, a potom otklone kroz primenu sektorskih antikorupcijskih planova.

Birodi: Protiv zastarevanja dela korupcije u privatizaciji za naknadu štete oštećenih

Za uspeh i integritet bilo koje vrste borbe protiv korupcije, pa i u privatizaciji, od presudnog značaja je postojanje na zakonu zasnovanih jasnih procedura koje će dovesti do kažnjivosti počinilaca koruptivnih dela i naknade štete svima onima koji su pretrpeli štetu zbog ukazivanja na korupciju ili korupcije u privatizaciji koja je uticala na poslovanje preduzeća nakon privatizacije, stav je Biroa za društvena istraživanja (BIRODI). U suprotnom, borba protiv korupcije će se pretvoriti u politički marketing, „plašenje“ stare vlasti i priliku da se korupmpirani zaštite,odnosno susrešćemo se sa korupcijom borbe protiv korupcije u privatizaciji, preuzimanju ili stečaju preduzeća u društvenom vlasništvu i državnom (su)vlasništvu.

Agencija za borbu protiv korupcije: Agencija upozorava na moguće koruptivne posledice odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju

Agencija-za-borbu-protiv-korupcije Povodom obaveze da građani do 3. juna 2012. izaberu lekara primarne medicinske zaštite, uz pretnju gubitka prava na zdravstveno osiguranje u slučaju propuštanja ovog roka, Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje da se ovim odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju ugrožava Ustavom zagarantovano pravo na zdravstvenu zaštitu, jer se pružanje primarne zdravstvene zaštite uslovljava izborom lekara kao zakonskim uslovom za naknadnu overu zdravstvene knjižice. Prema odredbama člana 142. stav 4. i člana 146. st. 4. i 5. navedenog zakona, osigurano lice koje ne izvrši izbor lekara u propisanom roku, ima pravo samo na pružanje hitne medicinske pomoći, čime se građanima kao korisnicima zdravstvenog osiguranja onemogućava da dobiju zdravstvene usluge koje su unapred plaćene kroz doprinose. Osim toga, praksa pojedinih poslodavaca da od zaposlenih zahtevaju dostavljanje potvrde o izboru lekara, pa čak i o otvaranju zdravstvenog kartona, koja je posledica različitog tumačenja zakona, dovodi do još veće diskriminacije pojedinih kategorija građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu.

Savet za borbu protiv korupcije: Vlada Republike Srbije još uvek nije odgovorila na Izveštaj o reformi pravosuđa Saveta za borbu protiv korupcije

savet Savet za borbu protiv korupcije je 26. aprila 2012. godine dostavio Vladi Republike Srbije Izveštaj o reformi pravosuđa. Izveštaj je pre svega urađen zbog toga što javnosti još uvek nisu predstavljeni rezultati ove reforme, iako je prošlo šest godina od usvajanja Nacionalne strategije za reformu pravosuđa i donošenja Ustava, četiri godine od donošenja seta pravosudih zakona i dve godine od početka reforme. Drugi važan razlog za rad na ovom Izveštaju bila je najava zvaničnika Evropske unije da će pregovori o članstvu Srbije u EU započeti sa Poglavljima 23 i 24 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koja se odnose na funkcionisanje pravne države i borbu protiv organizovanog kriminala.