„EИ НИШ“  27. јун 2018.

Суд: Виши суд у Нишу
Број предмета: К-115/15
Датум: 27.06.2018.
Председница већа: Милица Грујић
Тужилац:  ВЈТ у Нишу

Окривљени:
Митић Војислав
Димитријевић Светлана
Нешић Симона
Лазетић Славољуб

Дана 27.06.2018. у предмету К-312/11 (К-115/15), а по оптужници  ВЈТ у Нишу, одржан је главни претрес у коме се окривљеном Митић Војиславу ставља на терет извршење продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. ст.4 у вези ст.3 и 1 КЗ,  у вези члана 61 КЗ, окривљеној Димитријевић Светлани ставља на терет извршење продуженог кривичног дела несавестан рад у служби из члана 361. ст.2 у вези ст. 1 КЗ, у вези са чланом 61 КЗ, окривљеној Нешић Симони ставља на терет извршење кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. ст.4 у вези ст.3 и 1 КЗ, у подстрекавању у вези чл.34 КЗ и окривљеном Лазетић Славољубу ставља на терет извршење кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. ст.4 у вези ст.3 и 1 КЗ, у подстрекавању у вези чл.34 КЗ.

Председница већа је након утврђивања испуњености процесних претпоставки обавестила странке да је ВЈТ у Нишу одустало од оптужбе. Због одсутности оштећеног – холдинг компаније ЕИ, суд налаже да се иста, а у вези са чланом 52 ЗКП,  обавести у року од 8 дана о одустанку ВЈТ у Нишу од оптужбе и да се том приликом укаже на могућност преузимања кривичног гоњења.

Суд доноси решење о одлагању главног претреса за дан 26.07.2018. у 08.30h, које ће бити одржано у судници 90. Суд је такође затражио од Агенције за привредне регистре да му се достави хитно обавештење о статусу холдинг компаније ЕИ, односно да ли се налази у стечају.

Мониторинг извршио: Петковић Никола

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.