„EI Niš“ 20.novembar 2017. godine

Izveštaj_K 115-15_20.11.2017.

 

 

 

 

 

 

 

Sud:  Viši sud u Nišu

Krivično delo:

čl. 361 st. 2 u vezi st. 1 KZ u vezi sa čl. 61 KZ, u vezi čl. 34 KZ

čl. 359 st. 4 u vezi st. 3 i 1 KZ, u vezi čl. 34 KZ

čl. 359 st. 4 u vezi st. 3 i 1 KZ

Broj predmeta: K-115/15

Datum: 20. novembar 2017. godine

 

Dana 12. novembra 2017. godine održan je glavni pretres u sudnici Višeg suda u Nišu zbog postojanja osnovane sumnje da je optuženi M.V. kao predsednik Holding korporacije ,,EI“, izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja, optuženi D.S. kao službeno lice, likvidator za plaćanje i otkup stanova JP za stambene usluge ,,Niš stan“ produženo krivično delo nesavestan rad u službi iz čl. 361 st. 2 u vezi st. 1 KZ u vezi sa čl. 61 KZ, optuženi N.S. produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 st. 4 u vezi st. 3 i 1 KZ, u podstrekavanju u vezi čl. 34 i L.S. zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 st. 4 u vezi st. 3 i 1 KZ, u podstrekavanju u vezi čl. 34.

Predsednica veća utvrđuje da su stranke prisutne i donosi rešenje o nastavku glavnog pretresa. Predočava predlog odbrane za saslušanje svedoka, predsednika upravnog odbora i pomoćnika ministra za privatizaciju. VJT navodi da će se o predlogu izjasniti nakon što bude kompletiran spisak adresa. optuženi M.V. prilikom saslušanja navodi da sud treba da uzme u obzir da je pravo na stan njegovih kolega već potvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom.

optužena S.M. započinje iznošenje odbrane, ali je sudija opominje kako je čitanje zabranjeno. S.M. dalje navodi da je zahtev za rešavanje stambenog pitanja uputila pisarnici ,,EI“, kako bi se njeno stambeno pitanje rešilo u okviru raspodele stanova preko Fonda solidarnosti. Ceo postupak vodila je pravna služba ,,EI“ i oni su sačinjavali sve ugovore koji se odnose na njeno stambeno pitanje i dostavljali ih optuženom M.V. na potpisivanje. S.M. navodi kako joj je rečeno da mora učestvovati sa 30 % sredstava ličnog učešća. Kada je stan izgrađen, sklopila je ugovor o zakupu sa ,,EI“ korporacijom i podnela zahtev za otkup stana pisarnici, uz konsultacije sa pravnom službom. Prema stavu pravne službe, po privatizaciji ,,EI“, imovina preduzeća bi postala privatno vlasništvo, te stanovi ne bi mogli da se otkupe po istim uslovima po kojima se vrši otkup društvenih stanova, a vlasnik mogao da traži da se zakupci isele. Pravna služba se konsultuje o svemu sa ,,Niš stanom“. S.M. je podnela zahtev za revalorizaciju, a svi obračuni su dostavljani pravnoj službi. Ona isplaćuje obračunati iznos i navodi kako na obračun nije mogla da utiče, niti zna kako se on vrši. Navodi kako nikakav poseban razgovor nije vodila sa M.V. i nije imala ni motiv ni nameru da vrši podstrekavanje. Na pitanje branioca da li je imala razgovor sa M.V. o tome da li je podnela zahtev za revalorizaciju, da li je dobila odgovor po tom zahtevu, da li je o tome obaveštavala M.V. i sa njim razgovarala o formiranju cene i usvajanju predloga za revalorizaciju, navodi da nije. VJT je dalje zanimalo kako je saznala za odgovor ,,Niš stana“ o zahtevu za revalorizaciju i da li je bilo posrednog podstrekavanja. S.M. odgovara da je saznala preko pravne službe i da nije bilo posrednog podstrekavanja. VJT je upitao kada je trebalo da počne sa plaćanjem rata, a S.M. odgovara kako misli da je to trebalo da bude nakon 2006. godine, ali da nije sigurna.  Na pitanje ko je bio vlasnik stana u trenutku podnošenja zahteva za otkup, navodi da ne zna da li je to bio Fond solidarnosti ili ,,EI“ korporacija.

Optuženi S.L. prihvata sve što je rekla S.M. i dalje navodi kako su sve stručne službe profesionalno radile svoj posao i da nikakvog podstrekavanja V.M. nije bilo. Ističe da je revalorizacija trošak koji pada na onoga ko vrši izgradnju, a to je Stambena agencija. Zahtev za revalorizaciju koji su podneli je bio logičan jer izgradnja kasni tri godine, oni su dali lična sredstva, a ,,EI“ dobija pravo da raspolaže stanovima. Kada su smenjeni, prestalo se sa plaćanjem rata stambenoj agenciji zbog čega su oni tužili ,,EI“. Elektronska industrija smatrala je kako se nalazi u rekonstruriranju i kako nije dužna da izmiruje obaveze. Kako navodi optuženi S.L. novo rukovodstvo je iz njegovog radnog stola odnelo celokupnu dokumentaciju vezanu za primopredaju. Na dan sahrane svoje supruge dobio je tužbu za iseljenje i raskid ugovora. U vreme podnošenja zahteva za otkup stana pitanje ko je vlasnik stana, bilo je problematično. ,,EI“ je trebalo u roku od dvadeset godina da isplati svoju obavezu. Ističe kako je veoma važno zašto je u istražnom postupku došlo do promene veštaka i da je novi veštak tumačio zakon na svoj način. Navodi da M.V. službeno nije imao kontakt sa agencijom, niti su zaposleni imali sa njim. Na pitanje da li je sprovedena tužilačka istraga za sve dodele stanova, navodi da jeste i da postoji odbačaj prijava.

M.V. je postavio nekoliko pitanja optuženom S.L. ali su sva pitanja počinjala sa ,, Da li vam je poznato…“ zbog čega ga predsednica veća upozorava da pitanja ne mogu biti formulisana na taj način. Predsednica veća zabranjuje M.V. da postavi pitanje za koje je ocenila da se ne odnosi na konkretni slučaj.

Predsednica veća donosi rešenje o odlaganju glavnog pretresa.

Monitoring sproveli:

Teodora Radenković
Jovana Mitrović
Marjan Ilić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>