EK: Mali napredak u borbi protiv korupcije

EU-Report-Bild2

 

 

 

 

 

 

Evropska Komisija je 10. oktobra 2012. objavila godišnji izveštaj o napretku. U ovom izveštaju je predstavljeno koje su napore zemlje kandidati za prijem u EU i druge zemlje potencijalni kandidati preduzele u poslednjih dvanaest meseci, u cilju približavanja političkim i institucionalnim standardima Evropske Unije. Ove godine je Evropska Komisija objavila izveštaje za sve zemlje regiona (sa izuzetkom EU – članice Slovenije), kao i za Tursku, Island i Albaniju.

Kako bi trebalo razumeti ocene iz izveštaja EU o napretku?

Izveštaj o napretku Srbije opširno se bavi borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Nakon pretežno pozitivnog izveštaja iz 2011, aktuelni iznosi više osrednju ocenu napora Republike Srbije.

U izveštaju se uopšteno zaključuje: “Srbija je načinila mali napredak u borbi protiv korupcije”. Detaljnije poređenje različitih izveštaja o napretku pokazuje da oni ne sadrže samo sveobuhvatan pregled političkog razvoja u jednoj zemlji, već i opšti stav Komisije u vezi sa spremnošću zemlje da postane članica EU. Da li će jedan izveštaj biti loš ili dobar, ne zavisi samo od stvarnog napretka, već i od širih političkih okolnosti u kojima se data zemlja nalazi. U prošlogodišnjem izveštaju, Evropska Komisija je želela da obrazloži zašto je predložila Srbiju kao zemlju kandidata, zbog čega je i ton tog izveštaja bio pretežno pozitivan.

 

Problemi u primeni zakona

Zbog toga je još važnije uporediti aktuelni izveštaj sa prošlogodišnjim izveštajem o napretku, kako bi se utvrdilo koji su napori u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala zaista učinjeni. U izveštaju iz 2011. godine Srbija je pohvaljena da je ispunila sve zakonske i institucionalne preduslove za efektivnu borbu protiv korupcije.  Posebno se Agencija za borbu protiv korupcije, kao nezavisna institucija osnovana od strane Narodne skupštine 2010, uzdigla u centralnu instituciju za borbu protiv korupcije. Njeni zadaci leže pre svega u prevenciji korupcije, gde nadzire npr. postupke javnih nabavki. Ona takođe nadzire i poštovanje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Nacionalna strategija navodi moguće aktivnosti u borbi protiv korupcije, međutim ne veoma detaljno, što bi trebalo da bude promenjeno ove godine. Komisija je kritikovala da su, ukupno gledano, zakonski propisi kolebljivo primenjivani.

To se ponavljalo i u proteklih 12 meseci. Prošla vlada nije uspela da usvoji Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije za naredni period. Agencija za borbu protiv korupcije je ipak bila veoma aktivna u kontroli finansiranja izborne kampanje. Izveštaj iz 2012. naglašava da je Agencija izgradila mrežu za monitoring izborne kampanje. Ona je zahtevla finansijske izveštaje političkih grupa i partija i poslala upozorenja onima koji nisu ispoštovali date rokove za njihovu predaju. Agencija ipak još uvek nije sačinila bilanse u vezi sa kontrolom finansiranja političkih partija. Ne samo izveštaj iz 2011. već i izveštaj iz 2012. kritikuje podložnost obrazovnog i zdravstvenog sistema korupciji. Sveobuhvatne analize rizika za ove oblasti još nisu podnete.

Efektivna borba protiv korupcije kroz pravosuđe

 

Izveštaj EU o napretku iz 2011. pohvaljuje proširenje nadležnosti Specijalnog tužioca za organizovani kriminal u slučajevima visoke korupcije i vođenje brojnih istraga u slučajevima visoke i srednje visoke korupcije. Izveštaj takođe pohvaljuje specijalizaciju pravosudnog sistema u Srbiji, budući da su slučajevi organizovanog kriminala i krupni slučajevi korupcije vođeni pred Specijalnim sudom. Ipak u velikom broju slučajeva ne dolazi do presuda. Na to je jasno ukazao Savet za borbu protiv korupcije. Ovo savetodavno telo Vlade je u nizu slučajeva privatizacije ukazalo na sumnju na korupciju. Međutim, samo je mali broj ovih slučajeva ispitan, a u još manjem broju je došlo do presude.

U poređenju sa 2011. u poslednjih 12 meseci, prema mišljenju Evropske Komisije, učinjeno je veoma malo. Iako je Savet za borbu protiv korupcije nastavio da radi na otkrivanju slučajeva sistemske korupcije, to nije bilo praćeno zakonskim posledicama, iako je Savet predstavio detaljne izveštaje o slučajevima visoke korupcije. Specijalni tužilac za organizovani kriminal je sproveo dalje istrage o korupciji, među kojima je bilo i slučajeva visoke korupcije. Veći broj istraga sproveden je samo kod manjih slučajeva. Prema mišljenju Komisije i tada je došlo do suviše blagih kazni. U osnovi, tužilaštvo bi moralo da poboljša svoje kapacitete za sprovođenje efektivnih finansijskih istraga.

Borba protiv organizovanog krminala

 

Uopšteno rečeno, institucije za borbu protiv organizovanog kriminala su dobro organizovane. Od 2008. godine Srbija je sprovela uspešne istrage u saradnji sa Interpolom, Europolom i državama članicama EU. Izveštaj iz 2011. je, međutim, kritikovao, između ostalog, to što je suviše malo procesa završeno pravosnažnim presudama. Stoga bi trebalo da prvenstveno kapaciteti tužilaštva budu poboljšani. Rad policije zavisi od informacija koje imaju tajne i bezbednosne službe. Ovo je u suprotnosti sa standardima EU.

U proteklih 12 meseci Srbija je, pre svega, ojačala svoj pravosudni sistem. Novi Zakonik o krivičnom postupku je stupio na snagu u januaru 2012. Ovaj zakon daje tužilaštvu vodeću ulogu u obezbeđenju dokaza. Cilj je da se skrati vreme potrebno za istragu. Međutim, prema proceni Evropske Komisije u poslednjem izveštaju, sporno je da li će doći do porasta presuda protiv optuženih koji su angažovali dobre branioce.

 

by Carsten Fiedler & Slavko Arsović

Kompletan tekst izveštaja na srpskom jeziku možete pogledati na internet sajtu Kancelarije za evropske integracije, Vlade Republike Srbije na:

http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izve%C5%A1taj_%D0%BE%20napretku_2012_konacna_verzija_lat%20.pdf%20.pdf

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>