„Elektrodistribucija“

elektrodistribucija-beograd

 

 

 

 

 

 

Br. predmeta:  K-1584/12

Sud: Prvi osnovni sud u Beogradu

Sudija: Maja Tanasković

Podnosilac predmeta: Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Okrivljeni: Aleksandar Brdar

Krivično delo: Zloupotreba službenog položaja, član 359 KZ[1]
Optužnica je podignuta 06. marta 2012. godine i tereti optuženog da je krajem 2003. godine i u toku 2004, 2005, 2006. i 2007. godine zloupotrebio svoj službeni položaj u prostorijama Privrednog društva za distribuciju električne energije “Elektrodistribucija” i na taj način pribavio sebi i drugima protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.127.051,90 dinara.
Optuženi Brdar je u navedenom periodu naneo štetu označenom privrednom društvu tako što je upotrebom svog korisničkog prava i korisničkih prava rukovodioca S.S. i analitičara tehnologije S.A. obezbedjivao pristup informacionom sistemu, vršio unos podataka i na taj način umanjivao svoja, a i dugovanja nekih potrošača čime je izvršio krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 2 KZ.

Optužnica je izmenjena 06. aprila 2012. godine, a glavni pretres je otpočet 04. oktobra 2012. Predmet nije medijski ispraćen.

 

 [1] Stav 2: Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko četristopedeset hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>