Izveštaj sa Radnog sastanka povodom završetka priprema za otvaranje pregovora o Poglavlju 23

NKEU_28.10.2015._4

Na radnom sastanku povodom završetka priprema za otvaranje  pregovora o Poglavlju 23 prisustvovali su šefica pregovaraškog tima Vlade RS, predstavnici Ministarstva pravde, odnosno pregovaračke radne grupe za pravosuđe i osnovna prava, kabineta Ministra zaduženog za evrointegracije, nevladinih organizacija i strukovnih udruženja koje su članice radne grupe NKEU za poglavlje 23. Sastanak je otvorio Milan Antonijević, koordinator Radne grupe za poglavlje 23 ispred Kuće ljudskih prava i demokratije i Komiteta pravnika za ljudska prava-YUCOM. Istakao je važnost sastanaka predstavnika pregovaračke radne grupe i radne grupe NKEU za poglavlje 23 jer se na taj način javnosti šalje poruka o zajedničkom cilju i preostalim koracima u susret otvaranju ovog poglavlja.

Naglasio je da je, pre svega, potrebno utvrditi dinamiku izveštavanja. Akcenat je stavio i na smernice za saradnju sa civilnim društvom, odnosno kako napreduje njihovo razvijanje. Plan koji bi Vlada trebalo da usvoji, formalizovaće određene odnose, ali je dobro pto postojepritisci na Vladu od strane civilnog društva. Ta dinamika funkcioniše na dobar način, ali uvek ima prostora za unapređenje.  Mehanizam ranog upozoravanja na probijanje predviđenih rokova u određenim oblasitima je takođe deo ovog akcionog plana . Antonijević u ovom mehanizmu vidi  ulogu civilnog sektora, ali i samog Ministarstva pravde. Neki od  rokova su prilično ambiciozno postavljeni. Kao jednu od specifičnih tema za sastanak istakao je nacrt Akcionog plana za manjine, posebno dinamiku pripremanja nacrta i uključivanja civilnog društva.

Preuzmite Agendu

Preuzmite Izveštaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>