Izveštaj sa suđenja “Gradski centar za socijalni rad – Novi Beograd” – 13. septembar 2018.

Br. Predmeta: K-165/15
Nadležan sud: Viši sud u Beogradu
Podnosilac predmata: Više javno tužilaštvo u Beogradu
Predsednik veća: Jovanović Violeta
Krivično delo: Zloupotreba službenog položaja
Faza postupka: Glavni pretres

Okrivljeni: Gordana Radaković, Nadežda Sibinović Majstorović, Miroslav Jovanović, Trojana Radosavljević, Nada Graovac, Milina Janković, Mirjana Livada, Lidija Stojnić, Snježana Jović

Dana 13. septembra 2018. godine sa početkom od 09:30h održan je glavni pretres u Višem sudu u Beogradu u predmetu K-165/15.

Nakon utvrđivanja prisustva svih strana u postupku, sud je doneo rešenje o spajanju postupka sa prethodno razdvojenim K-165/15 i K-387/18 od 10. jula 2018. godine, tako da se vodi kao jedinstven postupak. Takođe, doneto je rešenje o održavanju glavnog pretresa pošto su ispunjene sve procesne pretpostavke. Glavni pretres je javan.

Javni tužilac, branioci i okrivljeni su potvrdili ranije iznesen stav o optužbi i predlozima za izvođenje dokaza. Jedan od branilaca predložio je neposredno saslušanje veštaka, izvođenje materijalnih dokaza koje je predložila odbrana, kao i neposredno saslušanje I.N. Drugi branilac predložio je sudu da se oglasi stvarno nenadležnim i da se postupak razdvoji u odnosu na njegovog branjenika. Sud je doneo rešenje da se odbija predlog branioca da se razdvoji postupak i da se oglasi stvarno nenadležnim.

Okrivljena Gordana Radaković koja ostaje pri ranije iznetoj odbrani ispravlja branioca tvrdnjom da za oba stana postoji odluka Vrhovnog kasacionog suda i da je ona plaćala stan na rate po odluci suda, čime je platila ekonomsku cenu. Jedna odluka Vrhovnog kasacionog suda je dostavljena, te je neophodno dostaviti drugu odluku sudu.

Optužena Nadežda Sibinović Majstorović kratko je dodala da je praksa ostala nepromenjena do sada i dok je ovaj postupak u toku. Štite se interesi štićenika i interesi države. Istaknuto je da je u odnosu na raniji period izmenjeno zakonsko rešenje po kojem sada supervizor pismeno mora da napiše da je zadužen za neki predmet, a ne samo da usmeno saopštava da mora neka radnja da se preduzme.

Optuženi Miroslav Jovanović obrazlažio je zašto je sestrić štićenice I.B. razrešen starateljstva, a potom govorio o obaveznom podnošenju izveštaja, koje su obaveze staratelja i na koji način se štite interesi. Takođe, on navodi vremenske odrednice događaja koji se spominju u optužnici i praznine koje se tu javljaju. Po njegovim rečima, ceo postupak dodeljivanja starateljstva nije samo njihova odluka već i rukovodioca. Rešenje rukovodioca proizvodi pravno dejstvo, a ne njihova odluka. Govori o stanu, njegovom lošem stanju nakon požara, osposobljavanju za upotrebu, otkupu. Objašnio je zašto je baš Radaković Gordana postavljena za neposrednog staratelja, pošto je ona uspostavila kontakt poverenja sa štićenicom. Stavlja im se na teret da štićenicu nisu materijalno obezbedili, pa Jovanović napominje da to i ne stoji u zakonu već su dužni da štitite imovinski interes. A u optužnici se preskače deo o otkupu stana. Radaković Gordana je uputila zahtev Centru da otkupi stan u ime štićenice. Navela je da hoće svojim ličnim sredstvima da otkupi stan u njeno ime. Što se ne dešava često. Štićenica nije u potpunosti pokrivala troškove smeštaja, ugovorom se davalac izdržavanja obavezao da ima tu obavezu. Radaković Gordana, iako je postala vlasnik, plaćala je stan u ratama. Po njegovim rečima, ukoliko neka rata ne bi bila plaćena moglo bi se uspostaviti ranije postojano vlasništvo. Nakon završetka izlaganja Jovanoviću su postavljana pitanja od strane branioca, javnog tužioca i suda.

Doneto je rešenje da se glavni pretres odlaže za 15. novembar 2018. godine od 10h i za 13. decembar 2018. godine od 10h.

Monitoring izvršila:
Tamara Miljuš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.