Izveštaj sa suđenja „Primanje mita od strane policajaca“, 26. jun 2018.

Br. predmeta: K- 67/16
Nadležan sud: Viši sud u Beogradu
Podnosilac predmeta: Više javno tužilaštvo u Beogradu
Sudija:
Okrivljeni: Dragan Mitrović, Dragan Lakić i Miloš Šimšić
Krivična dela: Primanje mita, Davanje mita, Zloupotreba službenog položaja, Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružija i eksplozivnih naprava

Glavni pretres u predmetu  K- 67/16 trebalo je da se održi 26. juna 2018. godine, u 10:00 časova u Višem sudu u Beogradu, međutim budući da procesne pretpostavke nisu ispunjene jer okrivljeni Dragan Mitrović nije pristupio pretresu. Priloženo je lekarsko uverenje od strane branioca.

Sudija je konstatovao da je od okrivljenih jedino prisutan Miloš Šimišić, uz napomenu da je Dragan Lakić u međuvremenu potpisao sporazum o priznanju, te da se zbog odsustva okrivljenog Dragana Mitrovića glavni pretres odlaže.

Sud je doneo rešenje da se glavni pretres ne održi, a za novi termin je odredio 24. Oktobar 2018. godine sa početkom u 10:00 časova.

Monitoring izvršile:

Katarina Stamatović
Kristina Varničić
Milica Ćetković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.