K – 52/15 “TE „Kolubara“”

TEKolubara


  Nadležni sud: Viši sud u Beogradu, Katanićeva br. 15

Broj predmeta: K – 52/15

Krivično delo: Zloupotreba položaja odgovornog lica , clan 234. stav 3, u sticaju sa krivičnim delom Falsifikovanja isprave, clan 355. stav 1 i 2 KZ.

Optuženi: Anđelić Branislava, Popović Zoran, Popović Goran, Aleksić Dragoljub

Više javno tužilaštvo dana 19. marta 2012. godine podnelo je optužnicu Višem sudu u Beogradu. Dana 07. maja 2013. godine, VJT menja dispozitiv optužnice i pravnu kvalifikaciju dela te tereti optuženu Anđelić Branislavu, referenta za društveni standard pri sektoru pravnih i opštih poslova Direkcije TENT doo Obrenovac u TE „Kolubara“ i optuženih Popović Zorana, Popović Gorana i Aleksić Dragoljuba, zaposlene u autoprevozničkoj radnji „Popović Ljilja“ za protivpravno prisvajanje imovinske koristi. Optužena Anđelić Branislava tereti se za izvršenje krivičnog dela Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ u sticaju sa krivičnim delom Falsifikovanje službene isprave iz člana 357. stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ.

Optuženi Popović Zoran, Popović Goran i Aleksić Dragoljub terete se za krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ, pomaganje u vezi člana 35. KZ, u sticaju sa krivičnim delom Falsifikovanja isprave iz člana 355. stav 1 i 2 KZ.

Tužilaštvo tereti optuženu Anđelić Branislavu da je iskoristila svoj službeni položaj, tako što je sačinila 58 neistinitih ovlašćenja za prevoz uglja zaposlenim radnicima, 12 ovlašćenja potpisala imenom rukovodioca drugog odeljenja, a potom su ostali optuženi koji su bili angažovani za prevoz uglja do zaposlenih predavali ta ovlašćenja kao validna komercijalnom sektoru prilikom preuzimanja uglja i isti su prodavali za gotov novac. Na taj način Anđelić Banislva je uz pomoć ostalih optuženih oštetila TENT „Kolubara“ za iznos od 1.635.752,15 dinara. Prvi glavni pretres zakazan za dan 17. april 2015. godine nije održan. Bilo je zakazano još jedanaest pretresa ali nijedan nije održan.

Sažetak pripremila: Andrea Arsić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>