“KLANICA POLET“

polet

 

 

 

 

 

 

 

 Broj predmeta: KTO. br. 9/17 ; Kpo1 – 24/17

Sud: Viši sud u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal

Podnosilac predmeta: Tužilaštvo za organizovani kriminal

Okrivljeni: Goran Krstić, Branislav Rankić i Ivica Stojković

Krivična dela: Trgovina uticajem, član 366 st. 1 KZ, primanje mita, član 367 st. 2 KZ

Tužilaštvo za organizovani kriminal je 3. februara 2017. godine podnelo optužni predlog protiv okrivljenih Gorana Krstića, Branislava Rankića i Ivice Stojkovića, zbog opravdane sumnje da su u periodu od 10. jula 2016. godine do 9. decembra 2016. godine, u Zaječaru i Boru, pribavili za sebe protivpravnu imovinsku korist čime su izvršili krivična dela trgovine uticajem u saizvršilaštvu ( čl. 366 st. 1 KZ u vezi sa čl. 33 KZ) tako što su od oštećene D. M. zahtevali nagradu za kupovinu imovine privrednog društva za klanje i preradu mesa Klanica „Polet“ d.o.o Bor i posredovali kod okr. Ivice Stojkovića da izvrši službenu radnju prodaje imovine privrednog društva za klanje i preradu mesa Klanica „Polet“ d.o.o Bor koji je primio obećanje poklona za sebe u gotovom novcu od oštećene Danojle Matijašević čime je izvršio krivično delo primanje mita (čl. 367 st. 2 KZ).

Prema navodima iz optužnice okrivljeni Goran Krstić, predsednik Privrednog suda u Zaječaru, je dana 10. jula 2016. godine preko okrivljenog Branislava Rankića bivšeg predsednika opštine Bor, zahtevao od oštećene Danojle Matijašević nagradu od 10.000 EUR koju je 9. decembra 2016. godine primio, da korišćenjem svog službenog položaja i stvarnog uticaja zajedno sa okrivljenim Branislavom Rankićem koji je neposredno zahtevao nagradu od oštećene Danojle Matijašević u iznosu od 15.000 EUR da bi 12. septembra 2016. godine sa oštećenom potpisao sporazum o iznosu nagrade od 15.000 EUR, i 9. decembra 2016. godine od oštećene primio nagradu od 3.000 EUR, da korišćenjem svog društvenog položaja i pretpostavljenog uticaja, kao saizvršioci posreduju kod okrivljenog Ivice Stojkovića stečajnog upravnika Klanice „Polet“ d.o.o Bor da se izvrši službena radnja prodaja imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor neposrednom pogodbom bez uplate depozita oštećenoj Danojli Matijašević za isnos od 19.000.000,00 dinara. Te su na taj način okrivljeni Goran Krstić i Branislav Rankić u saizvršilaštvu izvršili krivično delo trgovine uticajem čl. 366 st. 1 KZ u vezi sa čl. 33 KZ.

S obzirom na to da je okrivljeni Ivica Stojković primio obećanje poklona u gotovom novcu od oštećene za sebe, da u okviru svojih službenih ovlašćenja izvrši službenu radnju prodaje imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor kako bi na taj način omogućio oštećenoj  da neposrednom pogodbom bez uplate depozita po unapred dogovorenoj ceni kupi imovinu Klanice „Polet“ d.o.o Bor koja je u stečaju.

Oštećena Danojla Matijašević je 18. jula 2016. godine podnela ponudu na iznos od 18.500.000,00 dinara po uputstvu koje je dobila od okrivljenog Gorana Krstića i okrivljenog Branislava Rankića i istu predala 19. jula 2016. godine Privrednom sudu u Zaječaru na ime stečajnog upravnika okrivljenog Ivice Stojkovića i postupka prodaje imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor. Okrivljeni Ivica Stojković je raspisivao javne pozive od 22. jula 2016. godine i 7. oktobra 2016. godine u vezi drugog i trećeg nadmetanja za prodaju imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor.

Okrivljeni Goran Krstić i Branislav Rankić  su u više navrata od jula 2016. godine do decembra 2016. godine kontaktirali okrivljenog Ivicu Stojkovića u vezi samog postupka prodaje imovine, raspisivanja javnih oglasa, načina prodaje, ishoda postupka prodaje, prijavljenih zainteresovanih kupaca, uplate depozita i iznosa ponude oštećene, te su sve prikupljene informacije prenosili oštećenoj i davali joj uputstva o tome koje sve radnje oštećena mora da preduzme kako bi postala vlasnik imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor.

Okrivljeni Goran Krstić je 13. septembra obećao oštećenoj da će posao kupovine imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor biti završen do kraja 2016. godine i uputio je da dalje kontaktira isključivo sa okrivljenim Branislavom Rankićem. Okrivljeni Branislav Rankić je 16. septembra 2016. godine nakon sastanka sa okrivljenim Goranom Krstićem kontaktirao oštećenu Danojlu Matijašević  i saopštio joj da se okrivljeni Goran Krstić više neće sastajati s njom.

Kada je okrivljeni Goran Krstić 3. novembra 2016. godine saznao od okrivljneog Ivice Stojkovića da se niko nije javio na poslednji javni poziv za prodaju imovine, kontaktirao je orkivljenog Branislava Rankića da prenese oštećenoj da preda ponudu na iznos od 19.000.000,00 dinara, što je oštećena i uradila 14. novembra 2016. godine. Okrivljeni Ivica Stojković je 16. novembra 2016. godine uputio zahtev Odboru poverilaca da razmotre ponudu oštećene, da bi 24. novembra 2016. godine Odbor poverilaca dao saglasnost za prodaju imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor u svema prema uslovima iz ponude oštećene. Okrivljeni Ivica Stojković je 30. novembra 2016. godine sačinio, potpisao i uputio oštećenoj obaveštenje i zahtev za uplatu novčanih sredstava u vezi predmetne ponude, nakon čega je 6. decembra 2016. godine okrivljeni Goran Krstić, nakon poziva okrivljenog Ivice Stojkovića koji mu je saopštio da je oštećena primila obaveštenje, kontaktirao okrivljenog Branislava Rankića i preneo mu te informacije.

Okrivljeni Goran Krstić je 7. decembra 2016. godine okrivljenom Branislavu Rankiću dao uputstva o načinu predaje gotovog novca na ime nagrade od strane oštećene, te je okrivljeni Branislav Rankić sa oštećenom dogovorio sastanak za 9. decembar 2016. godine na koji oštećena treba da donese novac na ime nagrade za okrivljenog Gorana Krstića i Branislava Rankića.

Oštećena Danojla Matijašević se nakog tog sastanka sastala i sa okrivljenim Ivicom Stojkovićem da njemu preda gotov novac u iznosu od 3.000 EUR po dogovru, ali je okrivljeni Ivica Stojković odbio da ga primi uz obrazloženje da  posao oko kupovine imovine Klanice „Polet“ d.o.o Bor još nije završen.

Autori: Brankica Malinović i Aleksandra Plećaš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>