Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu

konf-700x336

Održan trening „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu

Komitet pravnika za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, održao je 17 maja 2016. godine, drugi od četiri treninga „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“ u Kući ljudskih prava u Beogradu. Trening je namenjen studentima završnih godina Pravnog fakulteta i studentima master studija i organizuje se u okviru projekta „Osnaživanje studenata pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju“. Cilj je da se studenti pravnih klinika pri pravnim fakultetima, ali drugi zainteresovani studenti prava zainteresovani za ovu oblast, osnaže u cilju samostalnog praćenja suđenja za krivična dela sa koruptivnim elementom.

Prvi deo treninga otvorio je Milan Antonijević, direktor YUCOM-a, koji je govorio o ciljevima samog projekta kao i prethodnim iskustvima YUCOM-a u ovoj oblasti, ali i pravnoj prirodi ovih suđenja. Naredno predavanje držala je Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koja je studente upoznala sa prirodom krivičnih dela sa elementima korupcije i specifičnostima vođenja sudskih postupaka za ova krivična dela. Ona je dodatno studente uputila na šta posebno da obraćaju pažnju prilikom sprovođenja monitoringa.

Snežana Nenadić, zamenica javnog tužioca u Prvom osnovnom tužilaštvu, studentima je govorila o iskustvima i izazovima javnih tužilaca u procesuiranju krivičnih dela sa elementima korupcije. Drugi deo svog predavanja posvetila je izveštavanju javnosti o toku krivičnih postupaka, govoreći o izazovima pri odgovaranju na zahteve za informacije od javnog značaja i odnosu sa policijom. U drugom delu treninga, Jovana Spremo, istraživačica YUCOM-a, govorila je studentima o značaju i smernicama za monitoring suđenja za krivična dela sa elementima korupcije. Usledio je rad u grupama, gde su studenti analizirali pojedinačne slučajeve i izveštaje sa istih.

Treningu je pohađalo 17 studenata prava, koji će u narednom periodu pratiti suđenja za ​krivična dela sa elementima korupcije pred Višim sudom u Beogradu i Posebnim odeljenjem Višeg suda za organizovani kriminal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>