„Omladinski rukometni klub V. T.“

 

 

 

 

 

 

Br. Predmeta: K – 4298/13
Sud: Drugi osnovni sud u Beogradu
Predsednica sudskog veća:
Podnosilac predmeta: Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu
Okrivljeni: Č. J.
Krivično delo: Zloupotreba položaja odgovornog lica, 234 KZ

 

Optužnica, podignuta 28. maja 2013. godine, tereti optuženog Č. J. da je u periodu od 26. aprila 2007. godine do 25. septembra 2009. godine zloupotrebio svoj službeni položaj u rukometnom klubu, kako bi sebi pribavio imovinsku korist.

Č.J. je u više navrata sa tekućeg računa navedenog kluba podizao novac u ime navedenih troškova, a taj novac koristio za sopstvene potrebe. Okrivljeni je na taj način oštetio klub za iznos od 361.954 dinara, zbog čega se tereti za Zloupotrebu položaja odgovornog lica iz člana 234. stav 1. KZ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.