„Policajci – pribavljanje koristi“

 

 

 

 

 

Br. Predmeta: K – 5749/12
Sud: Drugi osnovni sud u Beogradu
Predsednica sudskog veća:
Podnosilac predmeta: Drugo osnovno javno tužilaštvo
Okrivljeni: V. R. i J. C.
Krivično delo: Zloupotreba službenog položaja, 359 KZ

Drugo osnovno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu 17. avgusta 2012. godine kojom se okrivljeni terete da su u periodu od 10. oktobra 2009. do 26. novembra 2009. godine pokušali da pribave sebi korist i to R.V. zloupotrebivši svoj službeni položaj, a C.J. lažno se predstavljajući kao službeno lice. Okrivljeni su zaustavljali razne oštećene zbog navodno učinjenih prekršaja i na taj način im naneli štetu.
Optuženi su pretekli vozilo u kome su se nalazili oštećeni M.M. i oštećena G.A., preprečili im put i obavestili ih da su parkirani na nedozvoljenom mestu za parkiranje za šta je kazna 100.000 dinara, nakon čega su napustili lice mesta, a delo nisu dovršili. Oštetili su i V.A i N.M, takođe tako što su im saopštili da su na nedozvoljenom mestu parkiranja, za šta je predviđena kazna 50.000 dinara, nakon čega su napustili lice mesta, ne odnevši ništa sa sobom. A.I koji je prodavao motornu testeru su tražili legitimaciju i dok je oštećeni išao okrivljeni su napustili lice mesta odnevši sa sobom motornu testeru. Oštetili su S.B i M.G. tako što su hteli da im naplate kaznu od 50.000 dinara a oštećeni su kod sebe imali samo 3000 što su okrivljeni uzeli i na taj način pribavili sebi korist. Oštećenim D.D i P.B. uzeli su novac u vrednosti od 8500 dinara, pošto nisu kod sebe imali više. Za navedene radnje se okrivljeni R.V i C.J. terete da su izvršili krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 1. KZ-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.