“Pribavljanje deklaracije o semenskom materijalu od Fitosanitarne inspekcije“

 

 

 

 

 

Br. Predmeta: K – 8016/2012
Sud: Treći osnovni sud u Beogradu
Predsednica sudskog veća:
Podnosilac predmeta: Treće osnovno javno tužilaštvo
Okrivljeni: M. T., S.M. i H.M.
Krivično delo: Davanje mita, član 368 KZ

 

Optužnica je podignuta 06. juna 2007. godine i tereti optužene za navodno davanje mita u iznosu od 50.000 dinara dana 26. januara 2007. godine u Upravi za zaštitu bilja. Novac je bio namenjen načelnici Fitosanitarne inspekcije koja je prethodno nakon utvrđivanja neispravnosti genetski modifikovane soje oduzela istu od optuženih i zabranila raspolaganje njom.

Okrivljena S.M. je rekla okrivljenom M.T. da imaju moralnu obavezu da časte načelnicu, te da okrivljeni na razgovor sa sobom ponese 50.000 dinara u koverti i istu preda, na šta je okrivljeni pristao i 26. januara 2007. godine otišao u Upravu. Dok je načelnica gledala dokumentaciju optuženi je izvadio presavijeni kalendar u kom se nalazila koverta sa novcem i isti joj pružio. Kako je ona odbila novac, optuženi se povukao i vratio novac u torbu nakon čega je načelnica pozvala direktora Uprave i nakon svega pozvani su policijski službenici.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.