Primanje mita čl. 367 KZ

Presudom prvostepenog suda okrivljena je oglašena krivom zbog krivičnog dela primanje mita iz član 367. stav 1. KZ. Presudom drugostepenog suda, preinačena je presuda prvostepenog suda u pogledu pravne kvalifikacije krivičnog dela, tako što apelacioni sud nalazi da se u radnjama okrivljene stiču obeležja krivičnog dela primanja mita iz čl. 254. st. 1. KZ RS.
Iz obrazloženja: Osnovano se žalbom branioca okrivljene pobija prvostepena presuda zbog povrede krivičnog zakona, pa je izvršena promena pravne kvalifikacije krivičnog dela budući da je odredbom čl. 4. st. 1. KZRS predviđeno da se na učinioca krivičnog dela primenjuje zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela, da će se u stavu 2. istog člana ako je posle izvršenja krivičnog dela izmenjen zakon jednom ili više puta, primeniti zakon koji je najblaži za učinioca. Kako je za krivično delo primanje mita iz čl. 367. st. 1. KZ propisana kazna zatvora u trajanju od dve do 12 godina, a odredbom čl. 254. st. 1. KZRS propisana kazna zatvora najmanje jedna godina, te kako je poseban minimum kazne po KZ viši, isti zakon ne može biti primenjen jer nije blaži za okrivljenog. Tako se u konkretnom slučaju ima primeniti KZRS, kao zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela.
(Presuda Okružnog suda u Valjevu K. 41/06, od 1. juna 2009. i Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž. 152/10, od 13. aprila 2010)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>