“Privredno društvo UP Stari grad”, 24. novembar 2017.

Visi-sud1-450x271

   

 

 

 

 

 

 

Br. premeta: K – 136/15

Nadležan sud: Viši sud u Beogradu

Podnosilac predmeta: Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Okrivljeni: Slaven Kantar, Vojislav Radaković i Aleksej Raskazov

Krivična dela: Produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u pravnom licu, pribavljanje protivpravne imovinske koritsti, nanošenje veće imovinske štete privrednom društvu.

Presuda u predmetu K-136/15 trebalo je da bude izrečena  24. novembra 2017. u 10časova u Višem sudu u Beogradu. Međutim  presuda nije doneta budući da se nisu sva okrivljena lica pojavila, te u skladu sa tim nisu ispunjeni formalni uslovi.

Sudija je doneo rešenje da se glavni pretres odloži, a termin novog roišta odredio dana 20. decembra 2017. godine u 9:30 časova.

Monitori:

Monike Nerić
Olge Kontić
Vanje Đurić
Simeon Radojković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>