“Privredno društvo UP Stari grad”

Visi-sud1

 

 

 

 

 

 

 

Nadležni sud: Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu
Broj predmeta: Kpo1 136/15
Krivično delo: Zloupotreba položaja odgovornog lica, član 234 KZ
Optuženi: Slaven Kantar, Vojislav Radaković, Aleksej Raskazov

Okružno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužnicu pod brojem KT.br 2589/06 od 24.11.2008. godine, koju je Više javno tužilaštvo u Beogradu preciziralo aktom pod brojem KT br. 2589/06 od 15. maja 2013. godine, a dana 28. marta 2016. godine pod brojem KTO 22/16, Tužilaštvo za organizovani kriminal promenilo je činjenični opis i pravnu kvalifikaciju predmetnog krivičnog dela koje se stavlja na teret optuženima da su, kao saizvršioci, učinili produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. stav 3, u vezi sa stavom 1, u vezi sa članom 33. i 61. Krivićnog zakonika. Optuženima se stavlja na teret da su u periodu od 25. maja 2004. godine do 03. maja 2006. godine kao članovi Upravnog odbora privrednog društva UP “Stari Grad” a.d. Beograd, iskorišćavanjem svojih položaja i ovlašćenja, stranim kompanijama “Dimatex International Inc”, Montreal, Kanada, “Trestle Business” s.a, Road Town, Tortorola, Britanska Devičanska ostrva I “Midland Resources Holding” Ltd. St Peter Port, Guernesy, Velika Britanija, pribavili protvpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 325.165.416,40 dinara, u vidu neosnovanih isplata naknada za usluge konsaltinga, marketinga i menadžmenta, za potrebe privrednog društva UP “Stari Grad” a.d. Beograd koje nisu izvršene, a privrednom društvu UP “Stari Grad” a.d. Beograd naneli imovinsku štetu u istom ukupnom iznosu. Sa navedenim kompanijama zaključili su ugovore o pružanju usluga, a da pri tome nisu prethodno pribavili pismenu ponudu tih kompanij niti bilo kojih drugih ponuđača, nije bila ni doneta odluka da se pomenute usluge nabave, niti su naveli iznose koje će im isplaćivati, kao ni druge bitne elmente ugovora.

Sažetak pripremila Andrea Arsić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>