Publikacija – Za efikasnije pravosuđe protiv korupcije

antikorupcija_web-1

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM Vam predstavlja publikaciju “Za efikasnije pravosuđe protiv korupcije”

Opservaciju rada nosilaca pravosudnih funkcija i podsticanje bliže komunikacije i koordinisane akcije svih angažovanih subjekata u suzbijanju korupcije, videli smo kao prostor u kojem civilno društvo može da bude korektiv i partner pravosudnom i širem državnom mehanizmu u borbi protiv korupcije. Analizom krivičnopravnog regulisanja korupcije, kao i analizom osnova i značaja posmatranja suđenja, kao i smernicama za monitoring upotpunili smo ovaj izveštaj namenjen civilnom sektoru, akterima krivičnih postupaka, kao i telima, organima i organizacijama uključenim u antikoruptivne procese.

Posebno se zahvaljujemo sudijama, tužiocima, advokatima, predstavnicima policije, nezavisnih regulatornih tela i nevladinih organizacija koji su učestvovali na panel diskusijama YUCOM-a u Novom Pazaru, Valjevu, Negotinu, Novom Sadu, Nišu i Beogradu tokom 2012. godine. Deo teksta ove publikacjie čine njihove ideje i zapažanja koji su zabeleženi na ovim skupovima.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>