Studijska poseta

Sa studentima prava iz Beograda i Niša bili smo ove nedelje u poseti antikorupcijskim telima i medijima. Razgovarali smo sa Miroslavom Milićevićem iz Saveta za borbu protiv korupcije, predstavnicima Sektora za prevenciju, Sektora za kontrolu imovine i prihoda funkcionera i postupanje po predstavkama, kao i Sektora za rešavanje o sukobu interesa Agencije za borbu protiv korupcije. Takođe, sa novinarkom KRIK – Mreža za istraživanje kriminala i korupcije Jelenom Radivojević studenti su razmenili iskustva sa suđenja sa elementima korupcije i organizovanog kriminala. Studenti su bili angažovani na praćenju suđenja za borbu protiv korupcije u okviru projekta “Osnaživanje pravnih klinika za praćenje suđenja za korupciju” koji je podržan od strane Osce Mission to Serbia#antikorupcija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.