Zloupotreba službenog položaja čl. 359

Kod krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. KZ, radnja izvršenja može se pojaviti u tri alternativna oblika: iskorišćavanje službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenje granica službenog ovlašćenja ili neizvršenje službene dužnosti, pa je sud dužan da u izreci presude, kojom optuženog oglašava krivim, navede konkretnu radnju izvršenja, odnosno oblik ovog krivičnog dela, koji proizilazi iz činjeničnog opisa protivpravnog ponašanja koje mu se stavlja na teret.


Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom optuženi je oglašen krivim zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 st. 4 u vezi st. 3 i 1 KZ, u vezi čl. 61 KZ. Ispitujući navedenu presudu povodom žalbe branioca okrivljenog, i po službenoj dužnosti, Apelacioni sud je utvrdio da ista sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl. 368 st.1 tač.11 ZKP, te je presudu ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Bitna povreda odredaba krivičnog postupka se sastoji u tome što je izreka presude nerazumljiva, jer je optuženi istom oglašen krivim zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 st.4 u vezi st.3 i 1 KZ, u vezi čl. 61 KZ, a da pri tome nisu naznačene činjenice koje čine obeležje krivičnog dela, u smislu čl. 356 st. 1 tač. 1 ZKP, odnosno u izreci presude nije naveden oblik radnje izvršenja koji čini obeležje ovog krivičnog dela. Naime, kod krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 KZ, propisano je da se radnja izvršenja ovog dela može pojaviti u tri alternativna oblika i to: iskorišćavanje službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenje granica službenog ovlašćenja ili neizvršenje službene dužnosti, pa je prvostepeni sud bio dužan da u izreci presude, kojom optuženog oglašava krivim, navede konkretnu radnju izvršenja, odnosno oblik ovog krivičnog dela, koji proizilazi iz činjeničnog opisa protivpravnog ponašanja koje mu se stavlja na teret. Takođe, u konkretnom slučaju učinjen je propust i od strane Okružnog javnog tužioca, s obzirom na to da u dispozitivu optužnice nije naveden oblik radnje krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret.
(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Kž.1-2/10 od 8.2.2010)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>